reklama: Zuzana Kudláčková - Kandidátka do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky za Jihočeský kraj - zuzanakudlackova.cz

Marihuana

Mladá rostlina konopí

Jako marihuana je označována návyková látka, která je složena z usušených a rozmělněných listů a vrchní rostlinné okvětní části konopí setého ( Cannabis sativa ), konopí indického ( Cannabis indica ) případně konopí rumišního ( Cannabis ruderalis ) s obsahem nad 0,3 % THC tetrahydrocannabinol .

Slangově, zvláště pak jejími uživateli, bývá označována mnoha různými názvy jako tráva, ganja či hulení. Název marihuana je počeštěná verze španělského označení marijuana, které bylo použito i jako propagandistický prostředek boje proti pěstování a užívání konopí. Neutrální název je konopí. Označení marijánka je archaismus a v současné době se příliš nepoužívá.

Chemické složení

Zpravidla se obsah THCpohybuje od 0,01 % do 2 % (druh Sinsemilla cca 10 % a více). Záleží na tom, jestli směs obsahuje pouze květy nebo i listy, které mají malý obsah THC.

Při delším skladování může marihuana zcela ztratit obsah THC, které zdegraduje (zoxiduje) na ostatní cannabinoidy, převážně na cannabidiol (CBD) a cannabinol (CBN), který se v konopí nevyskytuje, vzniká až po degradačním procesu.

Marihuana však neobsahuje pouze THC, existuje mnoho set jiných cannabionidů a mnoho jich ještě nebylo objeveno. Mezi významnější patří cannabidiol (CBD). Čím větší procento CBD marihuana obsahuje, tím se zvětšuje stav tzv. „zkamenělosti“ (angl. stoned) po intoxikaci. Oproti tomu THC způsobuje tzv. high, stav, kdy je člověk opojený (v rauši), ale necítí únavu a naopak se cítí odpočatý a plný energie.

Mezi další významné látky patří tetrahydrocannabivarin (THCV) a cannabichromem(CBC). U těchto látek však nebyl dokázán vliv na člověka. Tyto látky jsou součástí THC a CBD a jejich působení „umocňují“. Nejvyšší naměřená hodnota byla u jedné z rostlin odrůdy Neville's Haze (druh: konopí seté), a to 32 %. Obecně je však na THC potentnější konopí indické.

Vzhled a vlastnosti

Marihuana pocházející z mírného podnebného pásma je po sklizni zelená, během sušení dostane barvu zelenou či tmavě zelenou; zažloutnutí marihuany způsobuje sušení na slunečním světle.

Květenství a plod rostliny obsahuje velice málo pryskyřice, a proto je nelze slisovat do tabulek. Evropská marihuana obsahuje více listů než severoamerická, která je složena hlavně z plodících a kvetoucích konečků větví.

Chemické složení evropské marihuanyje mimořádně pestré, protože se zasévají semena pocházející z různých zeměpisných oblastí, jejichž výsledkem je marihuana různé kvality.

Severoafrická marihuana je světle zelená, případně žlutá, je to nadrobno nasekaná rostlinná drť, která neobsahuje semena a stonkové části.

Západoafrická a karibská marihuana je po sklizni zelená, během sušení však zhnědne. Je dobře lisovatelná díky vysokému obsahu pryskyřičných látek. Při zpracování se plodnaté a květnaté části rostliny rozdrtí, avšak semena – tmavohnědé barvy – jdou rozpoznat. Karibské přípravky jsou obvykle horší kvality, protože obsahují hodně stonkových částí. Středoafrická marihuana je podobná západoafrické. Jihoafrická marihuana je blíž k evropským produktům, jak z hlediska barvy, tak i z hlediska většího obsahu listů.

Užívání

Obvykle se plní čistá nebo smíchaná s tabákem do cigaret, dýmek, či vodních dýmek a kouř a hořící látky se vdechuje. V Indii se marihuana ( ganja ) smíchaná s tabákem žvýká. Rovněž se může jíst (přidává se do koláčků) nebo se přepustí s máslem či olejem (marijánkové máslo). V Česku je velice populární mléko, které se několik hodin vaří s méně hodnotnými částmi rostliny.

Dávkování je značně individuální záležitostí, je velmi závislé na citlivosti jedince.

Joint je cigareta obsahující sušenou marihuanu s tabákem nebo bez tabáku, který funguje jako katalyzátor (pomáhá hoření; marihuana nedoutná). Množství marihuany v jointu se pohybuje podle zkušenosti, chuti a počtu kuřáků. Název pochází ze skutečnosti, že cigareta je sdílena několika kuřáky mezi sebou.

Další názvy ve slangu: brko, buk, boug,špek, raketa, žilka, spliff, josh, korneto, markev, larva.

Blunt je marihuanový „doutník“, kdy se místo papírku použije list tabáku, zpravidla z vysypaného doutníku. Tento způsob kouření je rozšíření hlavně v USA, odkud se začal v poslední době šířit do Evropy. V současné době je i u nás možné koupit předpřipravené tabákové listy, do kterých je možné ubalit ihned bez obtížného vysypávání doutníku. Blunt se zpravidla balí čistý, jako podpora hoření tady slouží tabákový list.

Bong je přenosná jednoduchá vodní dýmka. Při kouření je marihuana uložena v kotlíku a prochází přes vodní lázeň, takže se kouř ochladí a ve vodě zůstane podstatná část nečistot, takže je kouření méně škodlivé. Velikost bong se pohybuje od malých kapesních modelů a až po velké metrové obry. Některá bonga jsou navíc u náústku zúžené, takže je do nich možné vložit led, aby se kouř ještě více ochladil.

Skleněnka je malá skleněná trubička s takzvaným kotlem (rozšíření na konci), kde se nacpe marihuana, která se zapálí a vdechuje. Skleněnka bývá většinou dlouhá jako cigareta ale existuje i ve spoustě provedení a barvách.

Šlukovka je většinou malá dřevěná dýmka se síťkou v kotli. Do kotle se sype čistá marihuana a princip kouření je totožný jako u skleněnky. U malých šlukovek se může stát že plamen prošlehne až do krku a nepříjemně popálí rty nebo jazyk.

Účinky

Účinky v případě kouření se dostavují po 5–10 minutách (u silnějších vzorků i po pár sekundách, po kouření z bongu téměř okamžitě po vydechnutí kouře) a účinek může přetrvávat 1–4 hodiny. Nízké dávky vedou k navození klidu a vzrůstajícího pocitu dobré pohody, doprovázené jakýmsi stavem zasněného uvolňování, pocitem hladu, zejména chuti na sladké.

Změny ve smyslovém vnímání, živější vnímání zrakových, sluchových, čichových, hmatových a chuťových vjemů mohou být doprovázeny pronikavými změnami ve způsobu myšlení a jeho vyjadřování. Velmi se prohlubuje i prožitek z hudby. Při vyšších dávkách nastupuje takzvaná „vysmátost“, kdy se uživatel směje všemu a sám vlastně neví proč. Někdy tyto záchvaty mohou trvat i desítky minut a nedají se zastavit. Po stavu euforie nastává stav, kdy člověk nemyslí vůbec na nic a jen kouká do prázdna nebo se mu chce spát. Uživatelé tento stav popisují jako velice příjemnou relaxaci.

V případě že se marihuana jí, nastupuje účinek později (hodina i více) a efekt trvá déle (dvanáct hodin i více). U dlouhodobých uživatelů je stav poklidnější a mizí vysmátost.

Kromě rekreačního užívání je konopí často využíváno i pro své terapeutické efekty, které zahrnují zmírnění subjektivně nepříjemných symptomů u řady onemocnění nebo zmírnění vedlejších účinků řady léčiv. Mezi nepříjemné symptomy, které jsou různé konopné preparáty schopny zmírnit, patří nechutenství, deprese, křeče, bolesti kloubů, alergie a některé psychotické stavy. Odstranění nepříjemných symptomů je subjektivní pocit, který ještě nemusí automaticky znamenat odstranění příčiny zdravotních problémů – proto je tento způsob využití uveden odděleně od sekce zabývající se využitím konopí v oficiální medicíně.

U některých lidí droga vyvolává pouze slabý účinek, popřípadě ho nevyvolává vůbec. Kouření zvyšuje riziko bronchitidy a jiných plicních onemocnění.

Pravidelní uživatelé bývají apatičtí a letargičtí, zanedbávají svou práci i osobní vztahy. Nebylo zatím jednoznačně prokázano, zda výskyt psychických poruch – např. paranoie – souvisí bezprostředně s užíváním konopí, nebo naopak zda jedinci se sklony k psychickým poruchám vyhledávají konopí kvůli možným psychoterapeutickým účinkům.

Zvyšuje a následně snižuje krevní tlak a zvyšuje tepovou frekvenci srdce. Existuje teorie, podle kterých u mužů snižuje plodnost, ale ta není všeobecně přijímána.

Metabolické produkty rozkladu účinných látek obsažených v konopí se z těla vylučují jen velmi pomalu, mají tendenci se ukládat v tukové tkáni. Uživatelé mají často zarudlé oči.

Dosud není znám případ smrti z předávkování.

U marihuany byla dokumentována pouze návykovost psychická – znamená to, že si konzument nemůže vybudovat návyk jako např. u cigaret, kdy se při dlouhodobé abstinenci objevují fyziologické příznaky (svalové tiky, nervozita a další). Psychický návyk se projeví jen tím, že závislý má chuť na jointa. Tato závislost jde většinou lehce přemoci vůlí.

Zatím nebyl nalezen případ předávkování vedoucího ke smrti nebo trvalému zdravotnímu poškození: pocitu že už máte dost se totiž dá předejít tím, že prostě přestanete kouřit.

Vyšší riziko předávkování hrozí u perorální aplikace , kde celková tělem přijatá dávka účinné látky vyžaduje delší dobu k zapůsobení, působí silněji než stejné množství inhalované a poté co se psychoaktivní účinky požitých konopných produktů dostaví už je nelze žádným jednoduchým způsobem zastavit, a je nutné počkat i několik hodin, než odezní. Není ale znám případ, kdy by předávkování produkty z konopí požitými v potravě způsobilo smrt nebo mělo trvalé zdravotní následky.

Interakce

Zvyšuje riziko sedace s jinými léky, které mají sedativní účinky na centrální nervový systém. Patří mezi ně anxiolytika, hypnotika, celková anestetika, narkotická analgetika, neuroleptika, tricyklická antidepresiva, antihistaminika, alkohol.

Prokazatelnost v organismu

Po vykouření jedné cigarety lze prokázat 40–50 % metabolitů THC v buněčných membránách po 4–8 dnech, 10–20 % drogy po 30 dnech a 1 % dokonce po 48–138 dnech.

Při pravidelnějším užívání se neaktivní metabolity THC hromadí v organismu.

Využití v medicíně

Uvažuje se o terapeutickém využití kanabinoidů jako antiemetik (léky proti zvracení). Byly vyvinuty látky bez euforizujících a halucinogenních účinků dronabinol a nabilon. Dronabinol (firemní název - Marinol) zvyšuje apetit a lze očekávat i antiemetický účinek. Další možné indikace kanabinoidů jsou glaukom – ke snížení nitroočního tlaku, k úlevě od bolesti u onkologických pacientů, v terminálním stádiu AIDS nebo při roztroušené skleróze.

Uvažuje se i o využití konopí při léčbě depresí. Zatím není moc objektivních studií, jelikož marihuana je silně zpolitizovaná a lidé jsou často rozděleni na příznivce, kteří žádná rizika nevidí (nechtějí vidět) a odpůrce, kteří jsou silně proti kouření marihuany a neuznávají jiný názor.

Rozpustnost konopí

THC, aktivní substance nacházející se v trávě a hašiši, není rozpustná ve vodě ; rozpustná je v olejích, tucích a alkoholu. Je proto nesmysl dělat si např. marihuanový čaj.

Trávení konopí

Existuje několik způsobů, jak strávit konopí s proměnlivou mírou účinků. Nejjednodušší, ač ne právě chuťově nejvábnější, je požvýkat a polknout 5 až 20 gramů marihuany, 1/2 až 2 gramy hašiše, nebo 1/10 až 1/2 gramu haš oleje.

Uvedená množství jsou podmíněna značnými odchylkami v působení daného produktu a rozdíly ve snášenlivosti každého jednotlivce. Pokud jsou tyto látky požity přímo (pochopitelně na prázdný žaludek), můžeme čekat hodinu i více, to záleží na činnosti zažívacího traktu, nežli zažijeme jejich počáteční účinky.

Jestliže však byla aktivní substance řádně rozpuštěna ve vhodném médiu, spotřebujeme méně konopí a méně času.

Jsou-li oleje nebo tuky pozřeny v jídle, játra obdrží signál vyměšovat žluč, která se koncentruje ve žlučníku, a poté je vstříknuta do dvanácterníku. Žluč je vazká, alkalická tekutina, jež napomáhá emulzifikaci, trávení a absorpci tuků.

Konopí do určité míry tok žluči stimuluje. Pokud se ale konopné pryskyřice dostanou do zažívacího ústrojí bez přítomnosti tuků, k dostatečnému vyměšování žluči, které zaručuje jejich dokonalou asimilaci , nemusí dojít; eventuálně k ní dojde, většinou však až po několikanásobně delším čase.

Jakmile se potrava dostane do žaludku, je promíchána a kyselina chlorovodíková a enzymy zahajují proces trávení. Poté, co se obsah žaludku přemění v kapalinu, jeho drobná množství jsou ve dvacetivteřinových intervalech vstřikována do dvanácterníku až do okamžiku, kdy se v něm určité množství nahromadí. Proces vstřikování se pak může zpomalit.

V tom okamžiku dochází k absorpci nepatrného množství tuků přímo do krve skrze stěny střevních kapilár. Nato začíná svou činnost žluč, která tuky emulzifikuje(jejich rozptylováním ve vodě v nepatrných kapičkách) a část mastných kyselin činí rozpustnými ve vodě. Nyní může být dvanácterníkem asimilováno větší množství těchto tuků.

Zbylé tuky jsou stráveny v tenkém střevě prostřednictvím lipázy ze slinivky břišní. Jak postupuje trávená potrava hlouběji do tenkého střeva, do dvanácterníku je vstřikována další část žaludečního obsahu a celý proces se opakuje. Úplné vyprázdnění žaludku trvá přibližně 1 až 4 hodiny.

Alkohol a cukr

Alkoholový roztok konopných pryskyřic je velmi snadno asimilovatelný dokonce i bez přispění trávicích šťáv. Žaludek slouží z velké míry jako rezervoár, ve kterém je jídlo připravováno k dalšímu trávení. Přes tento orgán se přímo do těla vstřebá pouze několik substancí, např. voda, alkohol a určité drogy. Alkohol je téměř okamžitě absorbován přes žaludeční výstelku, přičemž se chová jako nosič, s jehož pomocí jsou do celého těla dopravovány ostatní látky v něm rozpuštěné. Jako prostředek k asimilaci mohou do určité míry sloužit i med a ostatní cukry, neboť jsou rychle vstřebány do krevního řečiště skrze střevní kapiláry. Poněvadž se však THC v cukrech nerozpouští, úroveň absorpce je poněkud omezena.

Signál ke zpomalení procesu propouštění svého obsahu do dvanácterníku dostává žaludek prostřednictvím hormonu zvaného enterogastron. Tento hormon se uvolňuje ze střevní sliznice, jakmile cukry nebo tuky dorazí do tenkého střeva. Pokud je v tenkém střevě cukrů příliš mnoho, tuky obsahující aktivní pryskyřice se v žaludku zdrží déle.

Z toho vyplývá, že: Přítomnost trochy cukru v alkoholu nebo směsi na bázi oleje může asimilaci THC poněkud usnadnit. Nadbytek cukru však zažívání tuků a THC v nich obsažených narušuje.

Účinky vaření na konopí

Za normálních okolností nestojí ztráta účinnosti způsobená vařením za zmínku, neboť ve většině případů by teploty, které by mohly spálit či zničit aktivní látky, stejně rychle znehodnotily i samotný pokrm.

Skladování konopí

Ztráty účinnosti THC jsou obvykle výsledkem oxidace. Pokud totiž konopí není skladováno ve vzduchotěsném prostředí, je vystaveno působení kyslíku. Téměř nulový je proces oxidace v mrazicím boxu, při pokojové teplotě je oxidace postupná. 10% se může vytratit během několika prvních měsíců. Při vyšších teplotách, např. v tropech, je pokles účinnosti pouze o něco výraznější. Je-li však konopí skladováno při ještě vyšších teplotách, řekněme 65°C a více, během stejné doby můžeme očekávat mnohem podstatnější změny v jeho síle.

Teploty, při nichž se konopí vaří, oxidační proces urychlují. Délka těchto úprav je však většinou příliš krátká, než aby došlo k nějakým znatelnějším ztrátám.

Konopí a chuť k jídlu

Marihuana podporuje chuť k jídlu. Tento jev byl vypozorován jak při klinických studiích, tak v soukromí. Při kouření trávy honí poživače dost často různé chutě. Je-li však marihuana pojídána, je situace ještě horší. Pokud se tedy chystáte konopí jíst, neponechávejte svůj špajz nikdy poloprázdný.

Také bychom neměli zapomenout, že jídlo může člověka trochu uzemnit. Jste-li zkouřeni až moc a toužíte vrátit se na zem, dobré jídlo, chutná svačinka, či jen lžíce medu rozpuštěná v teplé vodě obyčejně postačí.

Konopné produkty

Konopné produkty se získávají ze samičí rostliny Cannabis sativa (konopí setého) nebo Cannabis indica (konopí indického). Psychoaktivní látka se nazývá tetrahydrocannabinol (THC).

V Indii a ostatních zemích Východu získávají produkty ve čtyřech formách: ganjah (nejlépe samičí květenství čili palice pokryté lepkavou pryskyřicí), bhang (horní listy samičí rostliny), charas (pryskyřice setřená rukama ze samičích květenství) a hašiš neboli mimea (pryskyřice extrahovaná s tuky ve vařící vodě a vykrystalizovaná).

Některé tyto názvy mají v různých oblastech různý význam. Termíny bhang a hašiš jsou např. v některých místech přisuzovány opojným nápojům připravovaným z konopí.

Ve Spojených státech a většině západních zemí jsou dostupnými produkty konopí marihuana, hašiš a haš olej. Termín marihuana je spojován se všemi použitelnými částmi rostliny.

Celé okvětní vršky rostlin s trochou nerozdrobeného listového materiálu jsou obvykle nejsilnější a také nejdražší formou produktu. Rozdrolené kousky listů pocházejí buď z horních vysušených partií konopí, nebo ty méně účinné z nižších částí rostliny. Typický vzorek marihuany slušné kvality prodávané na americkém černém trhu bude obsahovat zhruba stejné množství palic a horních listů včetně bohatě zastoupených semínek i s tobolkami.

Haš olej je rozpustný výtažek aktivních olejů a pryskyřic z hašiše či marihuany. Existují odlišné stupně haš oleje, v závislosti na míře rafinace a procentu aktivní THC. Hnědý olej patří k nejsurovější extrakci, může však být 2 až 4x silnější než hašiš, z něhož pochází. Při další rafinaci vzniká červený olej, ambrový olej, medový olej a bílý olej, a to v pořadí, v jakém jsou zde vyjmenovány.

Moderní technika zvaná izomerizace může dále účinnost haš oleje ještě zvýšit, aniž by se přitom snížil jeho objem. Této úpravy produktu dosáhl původně dr.Roger Adams, který o ní podla zprávu v Journal of American Chemistry Society.

Tento proces přeměňuje jednu z neúčinných složek oleje na aktivní THC, přičemž přeskupením atomů souběžně přetváří nízkorotační molekulu THC na vysokorotační a silnější izomer. Tato přeměna může zvýšit jeho sílu až 6x a rovněž pozvednout kvalitu rauše. Charakteristický účinek konopí vyvolávat těžký spánek je izomerizací takřka odstraněn a rauš je pak splývavější a povznesenější.

Praktické metody k provádění tohoto procesu izomerizace jsou uvedeny v publikaci Cannabis Alchemy - Making High Potency Hash Oil (Alchymie konopí - Výroba vysoce účinného haš oleje) od Davida Hoyea.

Konopné máslo - posvátné Ghí

Součástí mnoha indických receptů je tzv. ghíneboli přepuštěné máslo. V Indii se vyrábí z másla buvola indického, stejně tak je však možné použít kteréhokoli jiného másla.

Ghí vynalezli naši východní předkové proto, aby předešli žluknutí obyčejného másla, není-li skladováno v lednici nebo na chladném místě. Správně připravené ghí, které je skladováno na chladném a suchém místě, vydrží měsíce, v lednici ještě déle. Má slabě nasládlou, lahodnou ořechovou chuť, která se postupnou filtrací vytrácí.

Příprava konopného másla

Dejte do hrnce rozpustit asi půl kilogramu másla nebo ghí. Po jeho rozpuštění přisypte asi 10dkg nebo více marihuany, kterou jste předtím mezi prsty rozemnuli na jemno nebo proseli přes jemné sítko. Máslo přiveďte pomalu do mírného varu a na slabém ohni je za stálého míchání nechte několik minut povařit, až dostane nádech zelenavé barvy podobné vysušené rostlině.

Poté máslo opatrně přeceďte do přichystané nádoby tak, aby kašovitá sedlina zůstala na dně hrnce. Rozmočené lístečky obsahují ještě množství másla, zmáčkněte je proto lžicí, popřípadě nakloněný hrnec trochu přihřejte nad plamenem, zbytek ze dna pak přeceďte přes jemné sítko. Chcete-li, aby hotové konopné máslo neobsahovalo ani jemný kal z rostlin, přefiltrujte je přes kousek mušelínu nebo několik vrstev procezovacího pláténka.

Použité lístky nikam nevyhazujte, ještě stále obsahují značné množství pryskyřice. Mohou být jemně vyvařeny v mléku nebo vodce a oslazeny medem či cukrem, takže vám vznikne chutný a silný nápoj. V horkém mléku nebo vodce můžete rovněž „vyprat“ použité pláténko nebo mušelín.

Žádáte-li od produktu extra sílu, můžete do scezeného másla zamíchat ještě další jemně rozemnuté lístky. Druhá várka trávy nyní nasákne takřka všechno konopné máslo. Sceďte je jako předtím, přičemž opětovně vylisujte z lístečků co nejvíce tuku. Také z těchto rozmočených lístků můžete s použitím vodky připravit alkoholický nápoj.

Konopné máslo přelijte do sklenice s uzávěrem a uskladněte je v lednici nebo mrazicím boxu. V lednici je možné konopné máslo skladovat velmi dlouhou dobu, pokud jste je zalili vodou, máslo by však mělo být ztuhlé a voda ledová, aby ještě tekutý tuk neprobublával a nevyplouval na její hladinu. Voda vytěsní vzduch z prostoru nad máslem a bude sloužit jako neprodyšná ochrana před nežádoucí oxidací.

Snáze lze konopné máslo připravit smícháním rozpuštěného másla s hašišem či haš olejem. Tuk pak nemusíte vařit tak dlouho jako při použití trávy, postačí pouze jej zahřát a za stálého míchání počkat, až se v něm veškerý hašiš nebo olej rozpustí. Díky tomu, že jsou tyto látky tak snadno rozpustné, šéfkuchař jich může do másla přidávat libovolné množství. Navíc při jeho přípravě nevzniká žádná kašovitá usazenina, s níž byste se měli ještě zaobírat. Konopné máslo je ihned po dobrém smíchání jednotlivých ingrediencí připraveno k použití či uskladnění.


Zdroje:

  • Wikipedia
  • Kniha Vaříme s konopím , autor: Adam Gottlieb, ISBN 80-85885-70-0