Září

Chlapec

v tomto měsíci narozený jest přirozenosti teplé a vlhké, mužského způsobu, dobrého smýšlení, bez podvodu, jest vtipný, má pěkné hluboké oči, čisté tělo a tlustý nos, velké obočí, malé vousy, pěkný obličej, velká ústa, sklopené rty, krátká ramena a rád chodí se sklopenou hlavou. Jest také zapomětlivý a hněvivý, má znamení na obličeji, jest milovník rozličných umění a všechny své činy tají. Bude míti manželku vdovu, se kterou neobdrží sice žádné jmění, avšak dožije se s ní mnohých radostí až do pozdního věku. Chrániti se však musí toho, by neoženil se před ukončením dvacátéhočtvrtého roku, jinak by jej mnoho žalu a bolesti stihlo a stáří jeho bylo by velice neutěšené.

Děvče

narozeném v zmíněném měsíci nemůže již předpovězené komplexi se vyhnouti. Bude hezké, prokvetalé barvy, pěkných úst a rtů. Jeho potěšení jest v dobrých jídlech a pití, v pěkným a skvostných šatech, v tanci a zpěvu má veliké zalíbení. Jest také zkroušené povahy, ostré řeči a hrdé před lidmi. Dostane muže, jenž ji nebude milovati. Ku konci svého života bude trpěti na těle mnohé neduhy, kterým se může jenom tehdy vyhnouti, prožije-li mládí své bez všeliké výstřednosti a dovede-li přirozenost svou opanovati v míře největší. Děvče zrozené v měsíci tomto lépe učiní, zůstane-li svobodno.

Další obsah