Vodnář

VodnářVládci znamení: Saturn a Uranus

21. leden - 19. únor

Zrozenci tohoto znamení jsou velmi hybní, elastičtí a chápaví. Jsou poněkud zvláštní povahy - jsou vážní a přitom společenští, vtipní, ale jejich vtip nemá žádné zahrocení, je pouze projevem jejich nálady, která je nutí dělat si šprýmy z různých situací a případně i z vlastní osoby.

Jsou rozvážní, přemýšliví, ale zároveň dost otevření.

Jejich duševní schopnosti jsou značné, dovedou přesně a pronikavě uvažovat, nelze je tedy jen tak snadno oklamat. Jejich hybnost jim umožňuje uzavřít mnohá přátelství, což také dělají, protože přátelství a společenství pro ně má velkou hodnotu. Stále hledají nové styky, i když sami touží být samostatní a nezávislí. Jejich vlastní cesta je mnohdy poněkud podivná a velmi odlišná od běžného způsobu.

Vědění, myšlení a dění posuzují tito zrozenci z hlediska účelnosti a všechno jejich konání směřuje k všeobecnému užitku. Jsou pravými humanisty, prodchnuti smyslem pro přátelství, v němž se však nikdy nevzdají své individuality.

Jsou svérázní, mnohdy až excentričtí, svobodomyslní a dosti svéhlaví, ačkoliv se rádi podvolí druhům sympatickým. Jsou svědomití, velkorysí, vždy připraveni ku pomoci, přitom ale zdrženliví, nevtíraví a laskaví.

Dobře chápou duševní život druhých lidí, proto se stává, že vystupují s jakousi převahou, také proto, že jsou vybaveni mimořádně dobrými intelektuálními schopnostmi. Mají mnoho dobrých nápadů, jež však nedovedou provésti, protože mají sklon k měnlivosti. V tomto ohledu je jejich jednání nevypočitatelné, i když jinak je na ně úplné spolehnutí. Zdá se to jako protiklad, ale u těchto zrozenců lze tyto vlastnosti sloučit. Proto i jejich náhlá změna je předem dobře uvážená a promyšlená, jelikož nejsou ani příliš impulsivní.

Vyznačují se silnou vůlí, mašlením, houževnatostí i značnou trpělivostí, nemají ale rádi příliš namáhavou práci. Mnnohdy podléhají duševním depressím a v takových případech se stávají nerozhodnými, nechají si ujít dobrou příležitost, kterou by jinak jistě využili.

Jinou jejich chybou je nepřesnost, nedokáží pochopit, že jde o důležitou věc a i ve své nepřesnosti jsou svéráznými.

V manželství jsou věrní a spolehliví.

V povolání mají úspěch, neboť jsou sami zdatní a nalézají tak podporu svých přátel.

Další obsah