Váhy

VáhyVládce znamení: Venuše

24. září - 23. říjen

Zrozenci tohoto znamení jsou převážně intelektuálně založeni se silně citovým životem. Mají radost ze života, touží po požitcích a dokáží se nadchnout pro vše krásné. Z tohoto důvodu se u nich projevuje láska k umění a vlohy pro samostatné umělecké výkony. Milují šperky, krásné šaty, zábavu, hudbu i tanec, ale i peníze, protože jsou pro ně prostředníkem, aby získali vše, po čem touží.

Jsou poctiví, pravdomluvní a mají vyvinutý smysl pro právo a spravedlnost. Většinou jso to lidé dobří, sympatičtí, lidumilní, přívětiví a jsou vždy ochotni pomoci. Rychle si získávají přátelství druhých.

Z hlediska lidského ideálu mu nejlépe odpovídají právě zrozenci ve Vahách. Spojují krásu tělesnou s krásnými duševními vlastnostmi a sami majjí velmi vyvinutý smysl pro harmonii.

Za jejich chyby lze považovat lehkomyslnost, citlivost, netrpělivost, bezstarostnost - to se za nepříznivých konstelací projevuje v lehkomyslném nakládání s penězi.

I přes své dobré rozumové schopnosti jsou často ovládáni citem a dají se lehce vésti svým vnuknutím, než rozumovými úvahami.

Mají rádi harmonické okolí a proto dost trpí, jsou-li nuceni žít ve stísněných poměrech. Svůj život se snaží si zařídit podle svých pevných ideálů, jsou dosti ctižádostiví, touží po uznání a lichotkách, ale zároveň dovedou vzdorovat životním nesnázím.

Sami se sice snaží o sebezapírání, nedaří se jim to však příliš dobře a jeví sklon k náladovosti. Milují sice svobodu a nezávislost, nedokáží ale žít osamoceně. Společnost, družnost a manželství pro ně mnoho znamená, je to snad proto, že nedovedou dobře vzdorovati různým životním nástrahám a nejspíš z toho důvodu potřebují druha, který by je podpořil a jemuž mohou důvěřovat. Pokud jsou v životě osamoceni, snadno ztrácejí odvahu a poté se také projevuje jejich sklon k nerozhodnosti. Jinak mají velkou vůli, avšak nedovedou vytrvat, což je obvykle zaviněno jejich citovým založením.

Hodí se téměř pro všechna povolání, zejména taková, kde přicházejí do styku s lidmi a mohou tak uplatnit své společenské schopnosti. Dovedou se však stejně dobře uplatnit v obchodním světě, jako v uměleckém.

Jejich neúspěchy v životě jsou způsobeny hlavně tím, že snadno podléhají cizím vlivům a nechají se ovlivnit stejně dobrem i zlem.

Další obsah