Únor

Chlapec

narozený v tomto měsíci jest povahy flegmatické, studený, vlhký a ženského způsobu; prostřední postavy, krátkého krku, podlouhlé tváře, mívá na rukou nebo na zádech znamení, nemívá úhledné čelo ani nos, však ale pěkné, velké a kulaté oči, nerovné zuby, pěkné pysky, dlouhé vlasy, jest skoupý, mnoho jí a pije, bývá sice dobrý, přitom však prchlivý, málo mluvící, často lživý, pře milující, nejsprostější, nestálé a slabé přirozenosti a jinak jednající a jinak mluvící, rád se opíjí, jest nejsprostší mezi bratry. Dostane manželku z cizí ruky, s kterouž obdrží velké věno, ona však nebude míti v něj žádné víry, a proto upadne brzo do chudoby.

Děvče

zrozené v tomto čase jest také té přirozenosti, uctivé, ponížené při duchovním jednání, však zlostné a silné, mívá časem velkou smutnost na srdci a nebude dědit po svých rodičích; jest tupé a bázlivé mysli, mívá štěstí jen náhodou a při prvním muži bude míti velkou ztrátu. Ve stáří svém bude mnoho trpět nemocemi a má se co obávat, aby otráveno nebylo.

Další obsah