Střelec

StřelecVládce znamení: Jupiter

23. listopad - 22. prosinec

Zrozenci tohoto znamení milují svou nezávislost, ale nikdy nepřekročí hranice, stanovené povinností a zákonem.

Jsou to optimisté a většinou se jim vše daří, protože jednají s přirozenou jistotou a bezstarostností. Své poslání vykonávají s vědomím, že se jim vše zdaří. Nejsou příliš kritičtí, věří autoritě, ale při tom milují svobodu a pokrok. Zároveň jsou prodchnuti vědomím práva a spravedlnosti.

Jsou mírumilovní a zastávají názor: žít a nechat žít. Jsou-li vydrážděni, dovedou ale mnohdy velmi těžce ranit, protože pudově vystihnou nejcitlivější stránku oné osoby. Pokud nerozhoduje jejich smysl pro spravedlnost, lze je ale snadno udobřiti, protože jsou v základě mírumilovní a snášenliví. Proto také mezi zrozenci tohoto znamení nalézáme tolik právníků a kněží.

Jsou přáteli dobrého jídla i pití, ale nezapomínají při tom na své povinnosti. Milují přírodu a jsou dobrými sportovci, dokonce i práce je pro ně sportem a činí jim potěšení. Dovedou neúnavně pracovati, jsou podnikaví, ale také odvážní.

Jejich silná impulsivita je příčinou jejich neúspěchů, ale zárověň se díky tomu dovedou rychle rozhodovat.

Nebezpečí se nebojí, naopak, právě v něm nalézají sebe sama. Mají mnoho sebedůvěry, sebejistoty, ctižádostivosti a hybnosti, smysl pro tělesný a duševní výkon, ale dovedou v mnohém i přepínati.

Celkově je možné říct, že těmto zrozencům štěstí dost přeje. Mají dobré rozumové schopnosti, ale přesto u nich rozhoduje spíš srdce a cit - proto se také někdy dožívají zklamání.

Hodí se pro všechna povolání, kde se mohou pohybovat, protože sedavé zaměstnání jim nevyhovuje. Úspěch se u nich dostavuje spíše v pozdějších létech, kdy se k jejich dobrým vlastnostem přidá ještě klid a rozvaha. Mívají i zvláštní schopnosti získat pro své záměry své okolí a dovedou využít svých přátel, nikdy však ve špatném slova smyslu.

Při vědeckých činnostech dosahují velmi dobrých výsledků, protože dovedou jít opravdu do hloubky.

Ve finančních otázkách bývají bezstarostní a mnohdy až lehkomyslní, což bývá rovněž příčinou jejich neúspěchů.

V manželství nemívají mnoho štěstí, protože ho většinou uzavírají příliš brzo a z ryze citových důvodů, později ovšem poznávají svůj omyl. Více než jeden svazek je vysoce pravděpodobný. Jejich věrnost záleží na jejich druhovi, protože je-li s nimi správně zacházeno, je možné se na ně úplně spolehnout.

Další obsah