Štír

Vládce znamení: Mars

24. říjen - 22. listopad

Základním povahovým rysem zrozenců tohoto období je snaha proniknout až na dno všech věcí.

Nikde nenalézáme tak hluboké protiklady, jako právě v jejich povahách. Nalézáme zde celou stupnici všech kategorií lidí, od nejprostšího vraha až do skvělých představitelů tohoto znamení, jako je básník Goethe apod.

Tento typ vyžaduje velmi pozorného zacházení a již v dětských létech pozorujeme, že tito zrozenci se snadno vychovávají. Záleží tedy mnoho na rychlosti poznat jejich slabosti a chyby, než převezme úlohu vychovatele sám osud. Pak je již obvykle pozdě.

Jsou vybaveni ůžasnou vůlí, která se dovede vyvíjet kladně i záporně. Zrozenec ve Štíru ví vždy přesně co chce a je také velmi jistý ve svém vystupování. Rychle se rozhoduje, je sebejistý a jeho vytrvalost je téměř tak veliká, jako jeho iniciativní postup.

Jsou hybní a přitom přece konservativní. Na povrchu zdánlivě klidní, skrývají v sobě jiskru vášnivosti, která dovede náhle vzplanout a pak nelze odhadnout její rozsah.

Byl-li zrozenec ve Štíru podrážděn, touží po pomstě a nikdy nezapomíná. Mnohdy to trvá velmi dlouho, než nalezne vhodnou příležitost, ale jeho pomsta pak dovede být stejně bezcitná, jako krutá.

Jsou odvážní, vytrvalí, opatrní v jednání a postupují vždy velmi diplomaticky.

Výklad tohoto typu je velmi nesnadný, pokud nejsou známy ostatní konstelace horoskopu. Záleží vždy velmi na tom, jestli se jejich povaha kloní víc ke hmotě, nebo k duševním hodnotám.

Vždy u nich pozorujeme určitý sklon k pohodlí, současně jsou však dosti pyšní, žárliví, silně eroticky založení, ve svém konání bezohlední a tvrdí, ba současně i zákeřní.

Dobrý typ se vyznačuje mimořádně velikým nadáním, má skvělou schopnost rozpoznávací, rychle vnímá, chápe, a jeví velký zájem o vše. V jejich řadách nalézáme věhlasné přírodovědce, lékaře, spisovatele i umělce. Jejich výkon odpovídá jejich schopnostem. Neúnavně a téměř bezohledně jdou za svým cílem, nelekají se žádných překážek a dovedou vyčkati, až přijde jejich doba.

Znají svou hodnotu, potrpí si na lichocení a proto je mohou ovlivnit lidé, kteří tuto jejich slabost znají. Celkem však lze říct, že nikomu neotevřou své nitro a vždy budou částečně obestřeni jakousi záhadou.

Dovedou pomoci, pokud jsou o pomoc požádáni - v takových případech jsou velkorysí, i když nikdy nezapomínají na svůj vlastní prospěch.

Dovedou stejně dobře šetřit jako hýřit, neboť peníze jsou pro ně pouze prostředníkem pro jejich cíle.

Pro manželství se tito zrozenci moc nehodí, obvykle jejich manželství ztroskotávají.

Další obsah