Ryby

RybyVládci znamení: Jupiter a Neptun

20. únor - 20. březen

V přírodě vládne menší chaos vyvolaný stále trvajícím zimním spánkem a současně se projevující předzvěstí jara. Tento chaos se projevuje i v povahách lidí zrozených v této době - jsou jaksi nehotoví a nerozhodní.

Snad proto není jinde tak důležitá výchova, jako právě u nich. Děti v tomto znamení narozené, dají se přirovnat ke skvělému hudebnímu nástroji, z něhož dokáže umělec vykouzlit nejkrásnější melodie, zatímco v rukou nezasvěcence se stává nástroj bezcenným.

Jsou velmi citliví, přístupní dojmům, často mediálně založení, ale málo odhodlaní, podléhající snadno duševní sklíčenosti. Mají vysoké cíle, zajímají se o vše krásné a mezi nimi můžeme naleznout řadu význačných umělců. Jsou přátelští, dobří, pohostinští a mají vyvinutý smysl pro spravedlnost. Mají pocit, že by bylo spravedlnosti zapotřebí, avšak že jí ve světě není. Tento pocit se u nich projevuje již v ranném dětství a zde lze hledati i pozdější životní neúspěch.

Schází jim jistota vystupování, nedovedou ovládat své city a nedaří-li se jim podle jejich přání, snadno podléhají stísněnosti. Nalézáme zde mnoho bojácných lidí, ale nutno říci, že většinou je to zaviněno nesprávnou výchovou.

Tito zrozenci žijí intensivním vnitřním životem, jsou idealisticky založeni a nejraději by se pro své druhy zcela obětovali. Vidí všechny nesnáze, bolesti a útrapy bližních a chtěli by pomoci. Všechny jejich starosti jsou spíše starosti o druhé, nežli o jejich vlastní osobu.

Tyto starosti patří k jejich povaze, nedovedou bezstarostně žít, vše vidí spíše černě a proto jsou nespokojeni. Jeví zájem o vše, takže se mnohdy zdá, jako by byli zvědavými, právě tato jejich mnohostrannost je ale další příčinou jejich neúspěchu, protože nemohou vše vykonat a tak podléhají pocitům méněcennosti. Tím lze také vysvětlit, že se zdají být jaksi dvojakými, neklidnými.

Jsou dobrými, věrnými přáteli, a spolehlivými pracovníky, naleznou-li potřebné porozumění a správné vedení. Většinou se jim hodí nějaké klidné zaměstnání, jsou to právě typy tichých nenáročných pracovníků, ba i učenců.

Pro praktický život se příliš nehodí, protože stále žijí v jakémsi neskutečném světě, a tak se dožívají všude a ve všem nových a nových zklamání. Toto zklamání z nich činí samotáře, jimž se ostatní svět diví a nedovede je pochopit.

Ani v manželství jim štěstí nepřeje, jelikož i zde se projevuje touha po lepším a tím se stávají i v lásce nespolehlivými. Jsouce velmi citliví, snadno velmi trpí ve spolužití s manželským druhem poněkud bezohledným.

Další obsah