reklama: Zuzana Kudláčková - Kandidátka do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky za Jihočeský kraj - zuzanakudlackova.cz

Říjen

Chlapec

v tomto měsíci narození jest přirozenosti studené a mokré, ženských vlastností, jest rovný člověk, kulatých tváří a hlavy, velkého čela, tlustých, však bledších rtů, má pěkné vousy a mnoho vlasů, jest silný a udatný, komu on dobře činí, ten se jemu zlým odměňuje, a mnoho mívá závistníků, jakkoli dobře myslí. Jest tichý, ale velmi skoupý, také upřímný, jest milován od ženského pohlaví, přijde ke cti skrze jednu vznešenou paní, on statek svůj promrhá s darebnými lidmi, ve svém starším věku mívá všechny své myšlenky chlípné a bývá zatmělého smyslu. Chlapec tento je veliký piják a jedlík, což mu zhusta připravuje mnoho bezesných nocí a mnoho nemocí a v pozdějším věku připoutá jej trvale k lůžku, ač nezemře-li předčasně zralém věku. Při práci své bývá trpělivý, ale často mrzutý.

Děvče

ve zmíněném měsíci narozené má stejnou přirozenost, je stálé mysli, přijde k velké cti skrze svého muže, však nebude při něm dlouho, jest pobožné a nemiluje žádné nedovolené obcování, ono pracuje vždy ve zlosti. Lež miluje, jest nepříznivé a závistivé, bude míti veliké nemoce, jimiž se žádným způsobem ubránit nemůže. V sousedstvu nebude nikdy oblíbené, neboť pro časté mrzutosti, jíž bude vždy svou nepřízní a závistí příčinou, stane se všude protivné.

Další obsah