Rak

RakVládce znamení: Měsíc

22. červen - 22. červenec

Zrozenci z této doby jsou převážně citově založeni a projevují mimořádný smysl pro domov a rodinu.

Nelze je zařadit do kategorie bojovníků a lidí činu, jelikož jejich povaha je spíše zasněná, sentimentální, obdařená bohatou fantasií. Jejich ideálem je úzký rodinný kruh a jejich domov, protože právě zde se plně rozvíjejí, kdežto na veřejnosti jsou spíše zdrženlivými a bojácnými.

Stejně tak, jako můžeme v tomto období pozorovat rychlou měnlivost měsíce, tak i u těchto zrozenců pozorujeme neklid a měnlivost. Málokterý se usadí na pevném místě v první polovině svého života, mění své názory stejně jako povolání a činí to z jakési vnitřní nutnosti.

Tyto vlastnosti se projevují i v jejich náladovosti. Během chvíle se dokáže jejich nálada změnit od veselosti až po naprostou sklíčenost.

Pro své bližní se dokáží obětovat, snaží se pomoci jak nejlépe dovedou a dokonce pro ně dokáží i pracovat, i když nadšenými pracovníky právě nejsou. Dá se u nich vypozorovat značný sklon k pohodlí.

Zrozenci tohoto znamení jsou chápaví a mají velmi dobrou paměť. Jsou sice dost sobečtí, ale to se projevuje spíše oproti cizím osobám, nežli k vlastním příbuzným. Nelze o nich tvrdit, že by milovali peníze pouze jako takové, dokáží si jich vážit proto, že jim umožňují blahobyt v rodině a v domově a také jim umožní cestovat.

Svých plánů se velmi neradi vzdávají a snaží se znovu a znovu o jejich provedení. Chtějí-li dosáhnout nějakého cíle, můžeme u nich pozorovat jistou bezohlednost v jejich počínání a jsou ochotni na své cestě k cíli vše obětovat. Značnou jejich chybou je ovšem neklid, měnlivost a netrpělivost, což způsobuje, že mnohdy nedokáží počkat na vhodnou příležitost a zkazí tím slibně započaté dílo.

Také jejich sklon k pohodlí se může změnit na lenost., vyhýbají se nepříjemnost a i důležitá rozhodnutí odkládají jak jen to jde.

Zrozenci v Raku jsou obdařeni bohatým vnitřním životem a tak mají i značné mediální schopnosti.

V lásce a manželství se rovněž projevuje neklid a náladovost. Nelze se spoléhat na jejich bezvýhradnou věrnost, i když projevují značnou příchylnost a starostlivost o osoby, s nimiž jsou spojeni. Spokojeni jsou pouze tehdy, cíti-li, že jsou druhým lidem sympatičtí, avšak ve ve svých sympatiích se často mění.

Hodí se téměř pro každé povolání, ovšem i zde je nutné počítat s jejich náladovostí a nestálostí. Nejlépe jim vyhovuje poměr zaměstnanecký, ale musí mít zároveň určitou volnost a svobodu konání, protože se neradi podřizují. Z tohoto důvodu je možné u nich nalézt neustálou touhu sobě samostatného a neodvislého postavení.

Další obsah