Prosinec

Chlapec

v tomto čase narozený jest přirozenosti melancholické, studený a suchý, ženského způsobu, nestálý a měnlivý, jest sladkých řečí a kulaté tváře, brunátné barvy, má tlusté pysky, tmavé vlasy, podlouhlé oči a tlustý krk, vysoká prsa, suché tělo a také mívá znamení na prsou, jméno jeho jest velké, neboť bývá živ v pokoji, pobožně myslí mnoho v samotě a nebývá rád mezi velkými společnostmi. Cokoli jemu kdo dobrého činí nebo čímkoliv mu poslouží, odměňuje. Cizím osobám jest nakloněn a svých nenávidí, jest také lživý, jedovatého srdce, zevně dobrý, uvnitř pak falešný, mnoho připovídá a málo plní, ve starším věku svém zapomene na pobožnosti, mnoho žen podvede, bude nevděčný, bojácný, zlostný. Dostane manželku, skrz kterou k bohatství přijde, však nebude od ní milován.

Děvče

zrozené v tomto měsíci jest také té samé přirozenosti, způsobné, vždy smějící se tváře a bude milováno od lidí s velkou náklonností. Přijde ke cti a bohatství od cizí ruky, rádo rozděluje s jinými chléb svůj, je stydlivé a dostane dva muže, kteří ji budou milovati pro její dobré rady. Její dítky, které zplodí, budou též lásky hodné, ku konci života svého bude míti protivenství.

Další obsah