Panna

PannaVládce znamení: Merkur

24. srpen - 23. září

Tito zrozenci milují pořádek a přesnost; jsou největšími odpůrci ledabilostí a nepořádku. Mají značné, mnohostranné nadání, snaží se vše poznat a mají velkou schopnost jít do hloubky.

Nelze ovšem tvrdit, že se jim to daří. Obávají se překážek a pokud nějaké vzniknou, raději začnou něco nového. Svěřené jim úkoly plní přesně, téměř puntíčkářsky, plní je do všech podrobností, ale sami nejsou zcela samostatnými pracovníky a podnikateli.

Rádi se zabývají různými malichernostmi, nemají totiž dostatečný postřeh pro celkovou souvislost dění, jedná se jim tedy hlavně o to, postupovat ve všem co nejpraktičtěji. V tomto ohledu mají mimořádné schopnosti a dovedou rachle rozpoznat dobré od špatného a potřebné od nepotřebného. Rychle též postřehnou chybu v určité věci, nebo v určitém podnikání. Jsou tedy dobrými pracovníky, snaží se všechno sami vyzkoušet, o všem se přesvědčit, jelikož jsou vedeni jedinou myšlenkou na praktické, přesné a správné vykonání práce, přičemž jsou přesvědčeni, že nikdo tak nemůže učinit lépe než oni.

Nelze jim upřít jistou vytrvalost při sledování určitých cílů, ale přece jen se hned věnují něčemu jinému, seznají-li, že se tak děje v jejich prospěch.

Projevují značný zájem o druhé osoby a snaží se proniknout do jejich tajemství. Neděje se tak proto, že by chtěli poznatků využít ve svůj prospěch, nebo ze soucitu, ale spíše z pouhé zvědavosti.

Základním rysem jejich povahy je značná sobeckost. Zdají se být mnohdy velmi skromnými, ale ve skutečnosti znají velmi dobře svou hodnotu a podle toho také postupují.

Milují peníze - pro peníze samotné.

Z hlediska citového jsou zrozenci v Panně velmi zdrženliví, bez velikých vášní a poměrně dost chladní. I díky tomu se u nich projevují spíše jejich rozumové schopnosti.

Hodí se velmi dobře pro všechna intelektuální povolání, ale rádi také pracují v přírodě. Nejlépe se k nim hodí takové zaměstnání, kde mohou uplatnit své dobré schopnosti, svůj dobrý rozum a smysl pro účelnost a přesnost.

Manželství uzavírají dosti brzo a bývají celkem dobrými manželskými druhy. Jsou příliš klidné povahy, než aby toužili po dobrodružstvích.

Díky své sečtělosti a mnohostrannosti jsou dobrými společníky, jež jsou hledáni společností. Mají dobré vystupování a snaží se vždy zanechat ten nejlepší dojem. I zde se jedná víc o praktické cíle, než o ješitnost.

Za jejich chyby lze považovat přílišnou sobeckost a značnou nerozhodnost, jež bývá příčinou mnohých neúspěchů.

Další obsah