Listopad

Chlapec

v tomto čase narozený jest přirozenosti horké a suché, mužského slušného způsobu, jest hezký, pěkné barvy, ženské hlavy, má dlouhé vlasy, podlouhlý obličej, dobrou řeč, pěkné oči i vousy, čelo vyvýšené, vypuklý nos, prostřední ústa, mívá také někdy znamení na prsou a jest příjemného vzhledu, má silná ramena, miluje spravedlnost, bývá zlostný a hned zase dobrý, není žádnému škodlivý, jest útrpný s lidmi, milosrdný a má mnoho cti od obecného lidu. Duchovní hodina jest mu milejší nežli světská. Budou jemu dvě počestné manželky předřečeny. Od těch, kterýmž on dobře činí, nebude dobrým odměněn.

Děvče

zrozené v tom čase připodobňuje se té samé přirozenosti a bude hezké a příjemné, však ale mnohomluvné a nemá ženské obyčeje ani ctnosti. Přijde do úzkosti a bude míti mnoho zaneprázdnění. Jest duchovních způsobů a velmi lid nenávidí, uvnitř jest veliká milovnice mužského pohlaví, což způsobí děvčeti tomuto různé nepříjemnosti. Provdá se dvakráte, s prvním manželem neužije žádné radosti, s druhým pak, starším to vdovcem, dostane se jí bohatství a vážnosti, nebude však ani s tímto šťastna.

Další obsah