Lev

LevVládce znamení: Slunce

23. červenec - 23.srpen

Zrozenci ve Lvu jsou lidé plní tvořivé síly, jsou pravými vůdci, kterým se zdá být vše pouhou hračkou. Dovedou tvořit velkolepé plány do všech podrobností, ale mnohdy se tyto plány stávají neuskutečnitelnými.

Vše je u nich lesklé a velkorysé, tak jako třpytivé jarní letní slunko. Maličkostmi se neradi zabývají. Jsou vždy velkorysími a mají před sebou velké cíle. Milují bohatství a všechno, co s ním souvisí, protože chtějí v životě něco znamenat, chtějí reprezentovat.

Mají dobrý rozum, spolehlivou paměť a proto mnohdy podceňují učení, které je netěší. Jsou otevřenými, dobrými kritiky, svých přátel se dovedou slovem i skutkem zastati a nestotožňují se s nízkostí a klamem. Ve své panovačnosti mnohdy přestřelují a ubližují, poznají-li však svou chybu, rychle se snaží vše napravit.

Jsou sebevědomí, ctižádostiví, a proto touží být středem každé společnosti. Nezdaří-li se jim to, pak se raději takové společnosti vyhýbají. Ve svém nitru však chovají velikou víru. Jsou idealisty, kteří staví zájem celku nad zájem jednotlivce a dovedou se pro uskutečnění těchto snah plně obětovat.

Peníze milují, protože jim dávají možnost obklopit se vší krásou a dávají jim svobodu a nezávislost. O tu dokáží bojovat do všech důsledků a snaží se uhájit ji za každou cenu.

Ve finančních otázkách nejsou malicherní, milují dobré jídlo a pití, rovněž i všechny ostatní radovánky. Jejich heslem je: Přej a bude ti přáno.

Většina těchto zrozenců má v životě úspěch, protože slučují cílevědomost a vytrvalost s rychlým rozhodováním. Proto se také dovedou vždy prosadit.

Jejich chybou bývá přílišná velkorysost a neschopnost podřídit se druhým. Nelze je dobře vést, ale jsou vždy přístupní rozumnému slovu, kdo s nimi umí zacházet, bude je moci dobře vést, pokud ovšem nezpozorují, že jsou vedeni. Za další chyby lze považovat i jejich přílišnou lehkověrnost, rovněž panovačnost a průbojnost, která mnohdy neuvažuje, stačí-li prostředky a schopnosti na dosažení určitého cíle.

I v lásce a manželství se všechny tyto vlastnosti projevují, nehledě k tomu, že pro svou požívačnost lze tyto zrozence svést k nestálosti a k nevěře. Jelikož milují blahobyt, nelze je dobře vtěsnati do úzkých, primitivních rozměrů.

Své povolání volí samostatné a milují je nejen proto, že jim zajišťuje existenci, ale také proto, že se dovedou svému povolání plně věnovat. Budou se vždy snažit dosáhnout co nejvyššího postavení.

Jako obchodníkům nebo podnikatelům jim však hrozí nebezpečí ztrát pro jejich velkorysost. Mají však dostatek sil a schopností na to, aby se dokázali dostat i z nejobtížnějších situací.

Další obsah