Leden

Chlapec

v tomto měsíci narozený jest přirozenosti teplé, vlhké a na větry trpící, má podlouhlou hlavu a tvářnost, dlouhý nevkusný nos, pěkné obočí, je prokvetlé barvy v obličeji, mívá vzrostlé tělo, jest mlčenlivý a tichý, dobrého srdce, lehké krevnatosti a nenávidí lež. Mívá znamení na ramenou nebo na nehtech, jest zlostný, tiše mluvící a libuje si v samotě, mnoho o sobě tají, jest před lidmi hrdý, ale přitom dobré mysli, má přízeň u lidí, avšak přece do velké bídy a chudoby přichází. Po třiceti letech dobrého pokoje dojde a bude klidného života požívati. Často sám k sobě mluví, vinou bratří svých přijde do protivenství a brzy zešediví; jest meti svými bratry ten nejlepší a přečká matku i otce.

Děvče

narozené ve vpředu uvedeném měsíci jest téže přirozenosti, rozšafné a od svého mládí ctěno, obvzláště od stavu duchovního, kterým přijde k velkému bohatství. Pro svou velkou zlost bude míti však mnoho vády. Když do staršího věku přijde, bude mnohé nemoci trpěti, zejména náchylné jest ke všem vnitřním nemocem.

Další obsah