Květen

Chlapec

narozený v čase tom jest komplexe horké a mokré. Bývá nestálé mysli, však přece ostrého vtipu, miluje mnohé ctnosti, mívá černé vlasy a oči, dlouhé tělo, krk i nos, podlouhlé tváře, a když se směje, dělají se mu v nich důlky, má velké zuby, mívá znamení na nehtech, též i na prsou, jest slabého těla, temné, ale lahodné řeči, mívá často jednání s velkými pány, jest však zahálčivý, brzy zešediví a jest jako ta korouhvička na střeše, neboť se k dobrému i zlému snadno obrátiti dá. Zdá se býti obvzláště chytrý a jest ke všem uměním i nálezům chápavý a také dosti rád pracuje, schází mu poněkud štěstí, ale uprostřed věku svého bude zámožný, nebo manželka jeho přinese mu velké bohatství, vždy je žádostiv přijíti do vzdálených zemí, jest kvapné lásky ku ženské osobě, bude mít dvě manželky, první vdovu a druhou pannu, však od obou pronásledován bude.

Děvče

v předřečeném měsíci narozené jest také té komplexe jako chlapec, jen jest ve všem slabší, ale ostrovtipné, schopné ke všemu učení a všecko, čemu se naučilo, nevyjde mu tak brzo z mysli, když to bylo dobře pochopilo, jest však lehkomyslné jak v dobrém tak ve zlém.

Další obsah