reklama: Zuzana Kudláčková - Kandidátka do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky za Jihočeský kraj - zuzanakudlackova.cz

Kozoroh

KozorohVládce znamení: Saturn

23. prosinec - 20. leden

Tento neobyčejný horolezec, který se tak zcela sám pohybuje na vrcholcích zasněžených hor, se úplně podobá povahám lidí zrozených v této době. I oni stojí zcela osamoceně, protože jejich nazírání je zcela praktické, materialistické, avšak nikoliv v zájmu lidství, nýbrž pouze v zájmu vlastním.

Za nepříznivých konstelací zde nalézáme onoho pověstného lakomce, který všemi dovolenými i nedovolenými způsoby hrabe svůj mamon a uprostřed něho hlady umírá.

Zrozenci v Kozorožci jsou praktičtí, zdrženliví, vytrvalí a vážní, protože vědí, že vládce tohoto znamení jim nedá blahobyt a pohodlí bez námahy a vytrvalé práce. Snad to cítí podvědomě a proto je u nich vyvinut smysl pro povinnost, který ohlušuje veškeré ostatní city.

Jsou to lidé práce a vůle. V jejich povaze je něco těžkého, vážného, jsou opatrní, přemýšliví, ale přitom ctižádostiví, pilní, trpěliví a ve své spravedlnosti nepodplatitelní. Až nepříjemně někdy působí jejich věčné nazírání a přesnost, vybočující mnohdy až do puntíčkářství.

Zachovávají určité zvyky a ceremonie a jsou v tomto ohledu konservativní. Jejich život je velmi prostý, do sebe uzavřený. Vše co dělají, dělají s nezvyklou důkladností, pracují s vytrvalostí, ale ve společnosti zapomínají na cestu k domovu a v lásce stávají se vtíravým satyrem. Rozohní-li se pro nějaké ideály - což se ale stává velmi zřídka - nalézáme je v řadách fanatiků.

Dobrou stránkou těchto typů je jejich věrnost. Zůstávají věrni též svým sympatiím a antipatiím. Rozhodují se velmi pomalu, neboť se snaží získat předem všechny informace do všech podrobností - nechtějí se dopustit omylu.

Jejich manželství nebývá příliš šťastné, protože jsou většinou uzavírána rozumově. Zklamání v manželství, ale také mnohé nepřátelství a spory činí tento typ lidí, zejména v pozdějších létech, zatrpklým.

Další obsah