Duben

Chlapec

narozený v tomto měsíci jest přirozenosti melancholické, studeně suchých vlastností, ženských způsobů, nestálé mysli, silného a velkého těla, tichých a lahodných řečí, mívá široká ramena, kulatý obličej, vysoká prsa a také mívá znamení na rameně, velké pěkné oči, dlouhé čelo, pyšnou, odměřenou chůzi a též dbá na čistotu těla, jeho radost jest ukracovati si dlouhou chvíli zpěvem a hudbou, nikdy se nezlobí, mluví s každým upřímně, jest tichý, dobročinný, však ale za svou dobročinnost, kterou lidem prokazuje, málo vděku dochází, přijde pozdě k velikému bohatství.

Dostane pannu za manželku, rozličné příhody jej stihnou, že nebude moci věděti, odkud to přichází; obdrží více milostí od cizích lidí než od svých přátel. Jest pravdomluvný, nečiní žádnému nijaké příkoří, nechá všechno tak, jak jest a býti má, a na svůj hněv hned zapomíná.

Děvče

v tomto čase narozené je z téže přirozenosti: jest velikého silného těla, veselé mysli, zvučného hlasu a ku každému laskavé a uctivé, má i příjemné řeči. Rádo všechno umění zkoumá, co má na srdci, to také na jazyku, nechť jest to lidem milé či odporné. Časem trpí mnoho pomluv a přetřepávání. Na tváři mívá znamení, také častěji trpí těžkými a podivnými sny.

Když dočká třicátého roku, počíná své obyčeje měniti a bývá velmi netrpělivá. Její dítky však bývají smutné až do dospělosti. Věk její bude dlouhý, pokud se nenadálému a náhlému neštěstí dovede vyhnouti.

Další obsah