Červenec

Chlapec

v tomto čase narozený jest přirozenosti horké a suché, udatné mysli, má pěknou tvář a jest dobře vzrostlý, má spořádané tělo, husté vlasy po těle, velké rty, kulatou bradu a tlustý krk, pěkné vousy, pěkné obočí a vysoká prsa, dlouhé a silné tělo, jest pravdomluvný bez falše. Bývá od cizích více milován než od svých přátel. Přijde k většímu povýšení u vladaře, než umře, jeho dobročinnosti budou lidem milé. Jeho způsoby jsou pěkné a milován bude od žen. Je dobré povahy, ve všech věcech moudrý a učený, žádostiv jest mnoho viděti, má dobrou výřečnost, je pokojný a tajný milovník ženských. Bude míti dvě ženy, první bude z cizích rukou dána, s tou druhou bude dlouho živ, však ale přece ji přečká.

Děvče

v čas shora uvedený narozené bývá také svrchu zmíněné komplexe, jest mužských vlastností, zlostné, vysokomyslné, a pyšných téměř způsobů, smělé mysli, mívá také znamení na obličeji, vždycky veřejné a hlasitě mluví, dává vtipné a hrdé odpovědi, užívá mnoho dobrého od muže a rádo se učí mnohým uměleckým pracem, kterými se samo živí. Mnoho pije a často trpí ženskými nemocemi. Dostane mladého svobodného muže, kterým mnoho cti a štěstí dojde. Děvčeti v tomto měsíci zrozenému přihodí se v životě velké neštěstí, které může mít za následek i smrt. Nechť ať se chrání tudíž vystupovati na velké výšky, věže atd., kde by nejspíše neštěstí toto je stihnouti mohlo.

Další obsah