Býk

BýkVládce znamení: Venuše

21. duben - 20. květen

Lidé zrození v tomto znamení jsou převážně materialisticky založeni, dívají se na vše z praktického hlediska, což ale neznamená, že by zároveň nepodléhali silným citům.

Dokáží pevně a vytrvale sledovat své cíle, milují přírodu, mají porozumění pro umění, mají rádi zpěv i tanec - prostě vše, co dokáže ukojit jejich touhu po požitcích. Dovedou se radovat ze života, i když se zdají poněkud uzavřenými, klidnými a málo přístupnými.

Jejich vyvinutý smysl pro skutečnost jim někdy brání přijímat novoty, uznají-li však upotřebitelnost nějaké věci, dovedou se plnou svou energií zasadit o její uskutečnění. Co jednou uznali za správné, to sotva kdy opustí a neradi trpí vměšování se jiných lidí do jejich záležitostí.

Co si jednou usmyslí, chtějí také provésti až do konce a dokáží vyvinout nezvyklou houževnatost a cílevědomost. V jejich snahách je podporuje také značná ctižádostivost, touha vyniknout nad ostatními a stát se jejich vůdci. Mají silný cit pro čest a proto je lze snadno urazit, což pak neradi promíjejí.

Nejsou idealisté, milují život a vše pozemské, proto dovedou život užívat plnými doušky - jsou i dosti smyslní, zároveň dobrosrdeční, mají cit pro trpící, pokud ovšem jiné hvězdné konstelace nezvyšují jejich příliš materialistické povahové založení.

Mají rádi klid a pohodlí, někdy jeví sklon i k lenosti. To se dá ale hodně ovlivnit výchovou, protože zrozenci v Býku jsou poslušní a mají vyvinutý smysl pro povinnost. Také jsou přístupní lichotkám a proto dovedou ocenit láskyplné zacházení.

Největší jejich vadou a nebezpečím pro život je jejich svéhlavost, mnohdy taková, že ani nejvážnější námitky je neodvrátí od jejich plánů, jež je mohou dovést až k vlastní zkáze. Dovedou v takových případech postupovat zcela bezohledně a bezcitně.

Vynikají v povoláních, kde mohou uplatnit svou houževnatost, vytrvalost a osobní zdatnost. Nejraději ale pracují v klidném prostředí, kde není potřeba příliš duševní nebo tělesné hybnosti.

V lásce i manželství se lze na ně spolehnout, i když nelze vyloučit občasnou nevěru vzhledem k jejich smyslnosti. Manželství uzavírají většinou dosti brzy. V přátelství se lze na ně spolehnout a důvěřovat jim.

Další obsah