Astrologie - výklad znamení

Astrologie, česky též hvězdopravectví, je tradiční hermetický obor. Zabývá se zkoumáním předpokládaných souvislostí mezi děním na obloze, charakterizovaným zejména pohybem planet, Slunce, Měsíce a dalších prvků, a jeho vlivem na dění na Zemi.

Výklad znamení v Planetáři

Říká se, že člověk má rád ty lidi ze svého okolí, kteří na něj pohlížejí tak, jak on sám se snaží vypadat.

To se týká i výkladu znamení v Planetáři. Pokud zde člověk nalezne to, co mu vyhovuje a jakým se cítí být, zřejmě začne na tyto výklady věřit. Pokud nalezne něco negativního, co se mu nebude líbit a zároveň bude přesvědčen, že to nemůže být pravda, výklad zavrhne jako pověru, která nefunguje.

Je astrologie (to se týká hlavně horoskopů - věštění z hvězd) skutečnou vědou, nebo jen starou pověrou? Mnoho lidí navenek předstírá, že astrologií opovrhuje, ale většina jí (i když třeba jen skrytě) věří.

Svědčí o tom fakt, že v časopisech a novinách stále horoskopy vycházejí (se skutečnou astrologií mají ale jen pramálo společného) a sotva najdete člověka, který by nevěděl, v jaké části zvířetníku stálo slunce, když se narodil. (V jakém je znamení.)


Zdroje:

  • Egyptsko - persko - chaldejský obrázkový snář, vydalo nakladatelství Levné knihy KMa roku 2000, ISBN 80-86425-90-8
  • Základy astrologie, autor Bernd A. Mertz, autor překladu Jiří Silný, vydal Knižní klub, spol.s r.o. roku 1993, ISBN 80-85634-31-7
  • Egyptsko-perský a chaldejský snář, vydalo Chvojkovo nakladatelství roku 1997, ISBN 80-901622-5-8