Úranos

(2. pád Úrana, lat. Caleus)

Bůh nebe a samo nebe, vládce nad světem po prvopočátečním Chaosu.

Zrodil se bez otce z matky země Gaie. Po ovládnutí světa ji pojal za manželku.

Jejich dětmi bylo dvanáct Titánů : synové Okeanos, Koisos, Krios, Hyperíón, Íapetos, Kronos a dcery Theia, Rheia, Mnemosyné, Foibé, Themis a Téthys.

Další se narodili tři jednoocí obři Kyklópi a tři padesátihlaví a storucí obři Hekatoncheirové . Žádné z dětí Úranos nemiloval a Hekatoncheiry přímo nenáviděl. Pro jejich ohavnost je do nitra země a zakázal jim vycházet. To se samozřejmě nelíbilo jejich matce Gaie, přemlouvala proto své ostatní děti ke vzpouře. Až nejmladší z Titánů Kronos ji vyslišel a proti otci se vzbouřil. Znenadání Úrana přepadl, srpem připravil o mužstvía tím pádem i o moc a prohlásil se za vládce nad světem. Z krve zmrzačeného Úrana ještě Gaia zrodila obry Giganty a bohyně pomsty Erínye.