Rheia

2. pád Rheie, lat. Rheia nebo Ops

Manželka Titána Krona, matka Hestie, Demétry, Héry. Háda, Poseidona a nejvyššího boha Dia.

Jejími rodiči byli bůh nebe Uranos a bohyně země Gaia.

Bratr a zároveň manžel Kronos Rheie podstatně stěžoval roli matky. Jejich děti totiž polykal. Trpěl obavou, aby se neinspirovaly jeho vlastními činy a nepokusily se ho svrhnout z trůnu podobně, jak to Kronos provedl svému otci.

Rheia si však takovéto zacházení dlouho líbit nenechala. Svého syna Dia nepodala mužovi k večeři, nýbrž ho schovala v jeskyni na Krétě. Kronos dostal k večeři balvan v plenkách.

Když Zeus vyrostl a zmužněl, sesadil Krona a tím pádem potvrdil jeho obavy. Všechny Rheiny děti tak získaly zasloužená postavení a tituly.