Poseidon

2. pád Poseidona, lat. Neptun

Syn Titána Krona a jeho manželky Rhei, bůh moře.

Byl jedním ze tří nejmocnějších řeckých bohů. Vládl nad obrovskou mořskou říší a byl v ní stejně svrchovaným vládcem jako jeho mladší bratr Zeus na nebi a zemi. Všichni mořští bohové mu byly podřízeni, byl pánem všech mořských zvířat, rozhodoval nad vším, co se dělo na moři a v moři.

Povahu měl stejně prudkou a nestálou jako živel, kterému vládl. Není proto divu, že byl nejobávanějším, a tedy nejuctívanějším bohem námořníků a obyvatelů pobřežních zemí v celém Řecku.

Poseidon získal moc z titulu svého původu a losem. Když se narodil, jeho otec ho pozřel, aby tak vyloučil možnost, že ho by ho někdy zbavil vlády. Postihl ho tak stejný osud jako jeho všechny jeho sourozence s výjimkou nejmladšího bratra Dia, jehož zachránila matka Rheia. Poseidon ovšem jako božská bytost přežíval se svými sourozenci v otcových útrobách dál. Vysvobodil ho jeho bratr Zeus, když povstal proti Kronovi. Ihned se k němu připojil a spolu se svým bratrem Hádem a jinými spojenci mu pomohl Krona svrhnout z Trůnu (více viz. Zeus). Po vítězství si bratři rozdělili vládu a Poseidon losem získal právě moc nad mořem. Byl tedy (jak později ve sporech zdůrazňoval) rovný v právu s nejvyšším bohem Diem a necítil se proto vázán poslušností. Jestliže Dia poslouchal, činil tak dobrovolně a hlavně proto, že respektoval jeho sílu.

Sídlil v paláci Aigách (na západním pobřeží Euboie nebo na severním pobřeží Achaie). Odtud také vyjížděl na mořském voze taženým koňmi se zlatými hřívami na Olymp nebo kamkoliv do své říše a jejího okolí. Většinou ho provázeli mořští bohové a živočichové. Při jeho cestách také vylézaly z úkrytů mořské obludy, protože věděly, že je může potřebovat.

Zatímco ve své říši byl Poseidon neomezeným vládcem, vůči jiným bohům musel své požadavky prosazovat a často při tom neuspěl. Jednou se dokonce vzbouřil proti svému bratru Diovi a získal na svou stranu několik bohů. Podařilo se mu dokonce Dia s pomocí Héry a Athény svázat, z trůnu ho však nesvrhl. Zeus si na pomoc přivolal hrozného storukého Briarea. Jakmile ho Poseidon spatřil, vrhl se na něj, pustil provazy a Zeus se osvobodil.

Jindy byl Poseidon docela příjemným společníkem bohů a prokazoval cenné služby i lidem. Stvořil například koně a lidi naučil je krotit a používat. Zvláštním díkem jsou mu zavázáni Římané. Ačkoli v Trojské válce stranil Achajcům, zachránil trojského vůdce Aineia, který se po pádu Tróje usadil v Itálii a založil město, z něhož vzešel Řím.

Poseidonovou manželkou byla Amfitríta, jeho nejoblíbenějším synem byl Tritón. Měl však i mnoho dalších potomků, a jak to bývalo v mýtech zvykem, ne se svou ženou. Tak například s nymfou Thoósou měl jednookého syna Polyféma (Odyseus ho oslepil na své cestě na Ithaku po trojské válce), s Ókeanovnou Libyí sídonského krále Agénora, s nymfou Náidou mořského Prótea, s bohyní země Gaiou obra Antaia aj.

Jeho synem byl i hrdina Théseus, kterého měl s Aithrou, manželkou athénského krále Aigea.