Kronos

(2. pád Krona, lat. Saturnus)

Syn boha nebe Úrana a bohyně země Gaie, Úranův nástupce ve vládě nad světem.

Jako jediný z dvanácti sourozenců Titánů vyhověl své matce Gaie, když ho požádala, aby pomstil své bratry Hekatoncheiry, které Úranos zavřel do nitra země.

V nestřeženém okamžiku připravil svého otce o mužství a tím i o vládu nad světem. Prohlásil se vládcem celého světa a své sourozence donutil složit jeho trůnu jako ochránci.

Kronos si vzal za ženu Rheiu, svou sestru, a zplodil s ní šest dětí: dcery Hestii, Démétru a Héru a syny Háda, Poseidóna, a Dia. Kronos se obával, aby si z něj některé z jeho dětí nevzalo příklad a nezbavilo ho vlády. Preventivně proto své děti ihned po narození polykal. Přestože v jeho útrobách žily jakožto božské bytosti dále, jejich matka Rheia se pochopitelně trápila. Když se narodil nejmladší Zeus, schovala ho na ostrov Krétu a Kronovy k jídlu dala kámen zabalený v plenkách. Ten si ničeho nevšiml a tak dostal Zeus příležitost dospět a zesílit.

Plný sil pak povstal proti svému otci a donutil ho vyvrhnout své sourozence. Společně s bratry Hádem a Poseidónem pak zahnal Krona na vrchol Olympu, kde se však Kronos deset let bránil. Až s pomocí osvobozených Hekatoncheirů, jednookých Kyklopů a některých Titánů Krona porazil a svrhl ho do podsvětních hlubin Tartaru.