Héfaistos

2.pád Héfaista, lat. Vulcanus

Syn nejvyššího boha Dia a jeho manželky Héry.

Bůh ohně a kovářství, zbrojíř bohů.

Héfaistos jako jediný z bohů nebyl fyzicky dokonalý, možná proto nebyl tak často zobrazován, narodil se chromý a v dospělosti kulhal.

Takové dítě nemělo na Olympu místo, Héra Héfaista shodila z Olympu a on slétl až do Ókeanu . Nic se mu však nestalo a navíc se tam o něj starala mořská bohyně Thétis. V podmořské jeskyni pak vyrostl a vyučil se kovářskému řemeslu.

O jeho návratu na Olymp známe dva příběhy.

V prvním příběhu Héra zjistí, že nádherný šperk, který měla na sobě právě Thétis, vyrobil Héfaistos. Přivedla ho zpět na Olymp a zařídila pro něj kovárnu s dvaceti měchy a Héfaistos se s matkou usmířil.

Druhá verze je o něco dramatičtější. Když Héfaistos dosáhl mistrovství ve svém řemesle, vyrobil zlatý trůn a poslal ho své matce na Olymp jako dar. V tomto činu však byla pomsta a ne láska, sotva Héra na trůn usedla, vymrštila se z trůnu pouta, která jí nedovolila vstát. Žádný z bohů jí nedovedl pomoci a tak přes počáteční hněv a zlobu museli pro Héfaista poslat. Héfaistos však poslu bohů Hermovi dal jasně najevo, že se na Olymp rozhodně nechystá. Bohům tedy zbyla pouze lest. Vyslali za Héfaistem boha vína Dionýsa, který ho opil a velmi „veselého“ ho na oslu dopravil na Olymp. V dobré náladě Héfaistos matce odpustil zbavil ji pout a rozhodl se na Olympu zůstat, ba dokonce i oženit. Rodiče ho odškodnily tím, že mu za ženu dali nejkrásnější bohyni ze všech - Afrodítu.