Chaos

2. pád Chaosu

Podle řeckých mýtů počátek a pramen všeho na světě.

Řekové si ho povětšině představovali jako nekonečný vesmírný prostor nebo jako změť prvků beztvárné prahmoty v bezmezné temnotě a zosobnili si ho v božskou bytost.

Z Chaosu povstala nejdříve věčná tma Erebos a temná noc Nyx ; z Ereba a Nykty vzniklo pak věčné světlo Aithér a světlý den Hémerá.

Poté se zrodila země Gaia, podsvětní propast Tartaros a všeoživující láska Erós.

Gaia zrodila boha nebe Úrana a moře Ponta. S Úranem měla dvanáct synů a dcer, obrovských Titánů.

Úranos se po prvotním Chaosu zmocnil vlády nad světem; později ji musel přenechat svému synovi Kronovi a ten pak svému synovi Diovi.