Artemis

2. pád Artemidy, lat. Diana

Dcera nejvyššího boha Dia a Titánky Léty

Bohyně lovu a zvěře, vládkyně přírody, též bohyně měsíce.

Původně byla ctěna jako bohyně vládnoucí přírodě, jelikož její bratr byl bohem slunce, stala se bohyní měsíce. Do její působnosti spadaly i léčivé prameny a na lidi mohla seslat šílenství, ochrnutí i náhlou smrt. Nikdy se neprovdala a až do konce svého kultu zůstala panenskou bohyní.

Její vášní byl lov. Byla proto často zobrazována s lukem a šípy. Byla samozřejmě neskonale krásná. Volby krásy mezi bohyněmi se nezúčastnila, její krása nespočívala ve vznešenosti jako u Héry, ani důstojnosti Athény a ani smyslnosti Afrodíty. Byla , dnes bychom řekli, „sportovní typ“. Proto byla velice oblíbená ve Spartě a mladící při přípravě na vojenské trápení byli bičováni právě před její sochou.

Artemis byla velice tvrdá ve vyžadování dostatečné úcty. Když jí kalydonský král zapoměl přinést obět, poslala do jeho země obrovského kance, který všechno zničí.

Dodnes je příslovečnou její pomsta na thébské královně Niobě za urážku své matky; zabila všech jejích sedm dcer.

Někdy se však dala omběkčit omluvou a obětí, jak tomu bylo v případě Herákla, když ulovil její oblíbenou laň.