Amazonky

řecky i latinsky Amazones

Národ bojovných žen na severním pobřeží Malé Asie, nebo na Krymu, jehož praotcem byl bůh války Arés.

Byly národem, kterému vládly ženy. Cvičily se v boji, sloužily ve vojsku. V té době zůstávaly pannami, teprve po skončení vojenské služby se vdávaly a rodily děti. Veřejná moc však zůstávala v jejich rukou. Naopak muži vedli domácí život s povinnostmi, jaké zastávaly jinde vdané ženy.

Jméno Amazonek je vykládáno od slova „amazos“ , to je bezprsé, protože kvůli boji si prý v mládí odstraňovaly jeden nebo oba prsy, aby nepřekážely.

Styky Řeků s Amazonkami byly téměř bez výjimky válečné. Tak proti jejich královně Hippolytě vedl válečnou výpravu velký hrdina Héraklés. Doprovázel ho athénský král Théseus a přivedl si zajatou vůdkyni Amazonek Antiopu, se kterou se oženil. Když ji přišly jeji družky osvobodit, zamilovaná Antiopa s manželem bránila Athény a v boji zahynula.

Proti Amazonkám táhl také hrdina Bellerofontés.

Poslední známý válečný stav zažily Amazonky se svou královnou Penthesileiou, kdy přišly na pomoc obléhané Tróji. Královna zahynula v souboji s achajským hrdinou Achileem.

Amazonky dostaly zpět Penthesileino mrtvé tělo, avšak přísahou se musely zavázat, že již nikdy proti Řekům nezvednou zbraně. Svou přísahu dodržely a v mýtech po nich zbyla jen vzpomínka.