Karel Poláček

Karel Poláček byl český spisovatel, novinář a filmový scénarista. Narodil se 22.3.1892 v Rychnově nad Kněžnou a zemřel 21.1.1945.

Měl čtyři bratry a dva další nevlastní sourozence. Jeho otec Jindřich Poláček byl židovský obchodník v Rychnově nad Kněžnou, kde také mladý Karel studoval vyšší gymnázium. Z něj byl napřed vyloučen pro vzdorovité chování a špatný prospěch, nakonec však maturitní zkoušku složil a začal studovat na právnické fakultě Karlovy univerzity. Již v té době organizoval ve svém rodném městě studentské loutkové divadlo, pro které sám psal a překládal hry.

Na začátku první světové války Poláček absolvoval důstojnickou školu a byl odvelen na ruskou frontu, kde zažil porážku rakouské armády. Ke konci války padl do srbského zajetí.

Když se po skončení války vrátil, nastoupil jako úředník ve vývozní a dovozní komisi. Na základě zkušeností z tohoto zaměstnání napsal povídku Kolotoč, od roku 1920 začal psát do satirických časopisů Štika venkova a Nebojsa, od roku 1922 spolupracoval s Lidovými novinami jako sloupkař, fejetonista a soudní zpravodaj.

Ve druhé polovině 20. let byl redaktorem Tvorby, od roku 1928 pracoval v Českém slově, v letech 1927–1930 redigoval humoristický časopis Dobrý den. V roce 1933 se vrátil zpátky do Lidových novin, z těch byl ale v roce 1939 pro svůj židovský původ propuštěn.

5. července 1943 byl deportován do terezínského ghetta, o rok později poslán transportem do koncentračního tábora Osvětim, dále transportován do tábora Hindenburg. Z něho se zúčastnil pochodu do tábora Gleiwitz, kde byl nacisty popraven.

V roce 1995 mu byl in memoriam udělen Řád T. G. Masaryka II. třídy.

Ve svých románech se zaměřil na zobrazení tragikomedie maloměstského života a jeho zřejmě nejznámější dílo Bylo nás pět bylo vydáno posmrtně v roce 1946. Jde o zobrazení maloměsta očima dítěte a Karel Poláček v něm vzpomíná na své vlastní dětství.