Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod má přes 20 tisíc obyvatel, leží na obou březích řeky Sázavy a bylo založeno již ve 12. století.

  • Nadmořská výška: 422 - 488 m.n.m., 435 m.n.m (Havlíčkovo náměstí)
  • Zeměpisná poloha: 49°36'28.257N, 15°34'50.471E

Historie města Havlíčkův Brod

Město Havlíčkův Brod vzniklo jako malá osada, která byla povýšena na město v roce 1261 1). Jeho prvním majitelem byl Smil z Lichtenburka a po něm bylo město od roku 1269 nazýváno Smilův Brod.

V průběhu 13. století se stal Smilův Brod významným střediskem těžby stříbra a fungovala zde i mincovna. Toto podnikání a následná německá kolonizace napomohlo rychlému rozvoji města. Díky kolonizaci se pak město začalo počátkem 14. století nazývat Německy Brod.

Roku 1319 se stal majitelem města nejvyšší maršálek Království českého Jindřich z Lipé a v 2. polovině 14. století se v jeho držení vystřídalo několik rodů.

Roku 1422 Německý Brod vypálili husité, ale ještě před začátkem husitských válek začalo město v souvislosti s novými nalezišti stříbra u Kutné Hory postupně upadat. Roku 1436 se stal majitelem města Mikuláš Trčka z Lípy a ve vlastnictví jeho rodu zůstal Německý Brod až do roku 1561.

K dalšímu rozkvětu města došlo až v 16. století, kdy získalo stejná práva měst královských. Rozvoj však přerušila třicetiletá válka, během níž město několikrát vydrancovala vojska obou stran. Další katastrofou byly dvě morové epidemie v letech 1624 a 1649. Tyto útrapy znamenaly úbytek obyvatel.

Roku 1637 byl Německý Brod povýšen na královské město. V 2. polovině 17. století zde byl založen klášter bosých augustiniánů a roku 1735 bylo ve městě založeno první latinské gymnázium v čáslavském kraji.

Roku 1850 se stal Německý Brod sídlem hejtmanství a o 20 let později důležitou železniční zastávkou na trase Praha - Vídeň. Právě zavedení železnice umožnilo městu stát se významným hospodářským centrem kraje. Na přelomu 19. a 20. století nastal velký rozvoj průmyslu a stavebnictví, za první republiky byla ve městě zavedena elektřina a plyn a vzniklo několik nových obytných čtvrtí.

Po druhé světové válce bylo město přejmenováno na Havlíčkův Brod jako památka na spisovatele, novináře a vlastence Karla Havlíčka Borovského. Ve druhé polovině 20. století se ve městě rozvíjela především textilní a strojírenská výroba. Díky tomu je i dnes Havlíčkův Brod významným centrem Vysočiny.

1)
zdroj: Kraj Vysočina, Marek Podhorský, ISBN 80-7316-075-7