Vodní plochy v České republice

Vodní plochy, neboli vodní nádrže, rozdělujeme podle vzniku na přírodní a umělé. Přírodní vodní plochy jsou jezera a v České republice jich mnoho není. Černé a Čertovo jezero na Šumavě jsou ledovcového původu. Na Šumavě, ale i v dalších pohořích se vyskytují rašeliništní jezera. V krasových oblastech jsou krasová jezírka.

Většinu vodní ploch v Česku ale tvoří vodní nádrže umělé. Už ve 14. a 15. století se začaly zakládat rybníky (největší v ČR je Rožmberský rybník). Na vodních tocích se v minulosti budovali přehrady. Ty se původně stavěly jenom jako ochrana před povodněmi, ale dnes slouží také k výrobě elektrické energie a jako zásobárna pitné či závlahové vody. Soustava údolních nádrží vznikla na Vltavě (např. Lipno, Orlík, Slapy), další přehrady jsou na Dyji a Svratce (např. Vranov, Nové Mlýny) a dalších řekách.