Lomy Amerika a Mexiko

Velká Amerika

Vápencové lomy Velká Amerika (asi 750×150 metrů, hloubka asi 67 až 80 m), Malá Amerika (délka asi 150 metrů) a Mexiko (asi 300 x 100 m, hloubka asi 80 m.) se nachází u obce Mořina v oblasti Český kras. Od ukončení těžby v 60. letech minulého století jsou vyhledávaným cílem turistů. V okolí se nachází ještě několik dalších větších i větších lomů.

Kolem lomů vede oficiální cesta, kudy je možné se legálně projít. Žlutě značená pětikilometrová trasa vychází od Dubu sedmi bratří nedaleko Karlštejna k vyhlídce na západním okraji Malé Ameriky, pokračuje podél jižního okraje Malé Ameriky, pak severní stranou obchází areál Lomů Mořina i lom Mexiko, u východního konce lomu Mexiko z ní vychází odbočka k památníku politických vězňů u vyhlídky na lom, pak trasa pokračuje po severním okraji Velké Ameriky až k velkému parkovišti a silnici a pak k jihu do Mořiny.

Okolí lomů je odděleno žlutou páskou, za kterou by se nemělo vstupovat. Návštěvníci ale všechny výstrahy často ignorují, aby se mohli lépe podívat dolů.

Trestanecký lom Mexiko

Pokud půjdete po žlutě značené trase, neminete ani památník politických vězňů u trestaneckého lomu Mexiko. V letech 1949 až 1953 sem byli posíláni političtí vězni, zesláblí hladověním a fyzickými útrapami ve vyšetřovací a soudní vazbě, trvající často déle než jeden rok. V lomu Mexiko byli nuceni pracovat za nelidských podmínek, denně trestáni za nesplnění vysokých pracovních norem. Sankce za nesplnění zhoršovaly jejich stav až k naprostému vyčerpání. Cesta z tohoto pekla vedla s vysokými horečkami či vážným zraněním přes pankráckou vězeňskou nemocnici.

Velká Amerika
Lom Mexiko
Památník politických vězňů