Řeky

Česká republika je pramennou oblastí mnoha řek. Vodní zdroje se u nás tvoří především z atmosferických srážek a jedna třetina těchto vod odteče do Severního, Baltského a Černého moře.

Labe

délka: 379 km

Vltava

Veřejně přístupný symbolický pramen Teplé Vltavy

délka: 440 km

Vltava je nejdelší řeka v České republice. Pramení na Šumavě, protéká řadou měst a v Mělníku vtéká do Labe. Je považována ze symbolickou a nejvýznamnější řeku České republiky. V minulosti Vltava sloužila také pro obchodní plavbu. Již ve středověku se po řece plavilo dříví, sůl a jiné zboží. Jezy byly z tohoto důvodu vybaveny propustmi.

Za její hlavní zdrojnici je považována Teplá Vltava, která pramení na Šumavě u obce Kvilda. Z lesního prameniště pod Černou horou stéká voda do skruže. Ta tvoří symbolický pramen, který je vyhledávaným místem turistů. Jižně od Volar potom Teplá Vltava přibírá druhý hlavní pramenný tok Studenou Vltavu, která pramení v Bavorsku.

Vltava pak skrze vodní nádrž Lipno teče směrem k Vyššímu Brodu a následně se stáčí severním směrem.

Přehrady na Vltavě

  • Lipno I
  • Lipno II
  • Hněvkovice
  • Kořensko
  • Orlík

Vltava

Morava

délka: 358 km

Odra

délka: 135 km

Otava

délka: 113 km

Řeka historicky proslulá rýžování zlata protéká západní částí jižních Čech. Vzniká soutokem Vydry a Křemelné na Šumavě (v Plzeňském kraji). Do jižních Čech vstupuje pod Horažďovicemi a mírným tokem směřuje přes Strakonice k východu. Po průtoku Pískem se zařezává do hlubšího lesnatého údolí a nejspodnější úsek toku je zaplaven vzdutím vodní nádrže Orlík.

K hlavním přítokům patří Volyňka, Blanice, Lomnice a Skalice.