Český Krumlov

Český Krumlov leží na obou březích řeky Vltavy 25 km jihozápadně od Českých Budějovic na úpatí hory Kleť. Má asi 15 tisíc obyvatel.

Historické centrum Českého Krumlova patří k nejcennějším památkovým rezervacím a díky tomu patří také mezi nejdůležitější centra cestovního ruchu v České republice.

  • nadmořská výška: 492 m n.m.
  • poloha: 48° 49´ severní šířky, 14° 20´ východní délky
  • průměrná roční teplota: 7 °C
  • průměrný roční úhrn srážek: 644 mm
  • nejchladnější měsíc: leden - průměrná teplota: -2,9°C
  • nejteplejší měsíc: červenec - průměrná teplota: 15,7°C

Historické památky v Českém Krumlově

Komplex zámku

Zámek Český Krumlov v noci

Dominantou města a nejvýznamnější českokrumlovskou památkou je rozsáhlý komplex zámku (druhý největší zámecký komplex v České republice, první je Pražský hrad). Původně raně gotický hrad (Dolní hrad) z první poloviny 13. století Rožmberkům nedostačoval a proto nad ním vybudovali nový Horní hrad. Dolní hrad se stal potom součástí rozsáhlého opevněného předhradí. Hrad byl dále ve 40. a 50. letech 15. století výrazně rozšířen a ve druhé polovině 16. století proběhla velká renesanční přestavba, kterou se z hradu stal spíše zámek. Další úpravy a drobnější přístavby se uskutečňovaly i v následujících staletích a stavební vývoj byl ukončen ve druhé polovině 18. století.

Věž Dolního hradu

Dominantou Českého Krumlova je renesanční válcová věž Dolního hradu, která vznikla v letech 1580 - 1599 přestavbou a zvýšením původní gotické věže z druhé poloviny 13. století.

V prostoru mezi Dolním a Horním hradem na dolním zámeckém nádvoří se nachází rožmberské purkrabství, renesanční konírny, barokní mincovna z 18. století a Máselnice, původně gotická schodišťová věž přestavěná do renesanční podoby. Z dolního nádvoří vede zděný most z let 1574 - 1575 přes příkop Horního hradu. Fasády dvoupatrových budov Horního hradu zdobí v obou nádvořích nástěnné malby z let 1587 - 1588. Most zvaný Na Plášti spojuje zadní nádvoří se zahradou a s unikátním zámeckým divadlem z roku 1766.

V Horním hradu je kaple sv. Jiří, Rožmberské pokoje, Eggenberský sál, Schwarzenberský sál a Maškarní sál. V zámku jsou hodnotné sbírky koberců, obrazárna a zlacený eggenberský kočár.

V zámecké zahradě stojí letohrádek Bellarie, jízdárna a letní divadlo s otáčivým hledištěm z roku 1958.

Historické jádro města

Řeka Vltava a centrum města

V historické části Českého Krumlova je další z dominant města - původně raně gotický kostel sv. Víta. Jeho síťové klenby trojlodní stavby patří k nejstarším v Evropě. V kostele je hrobka Viléma z Rožmberka.

Historie Českého Krumlova

Nejstarším centrem osídlení byl hrad postavený před rokem 1253 Vítkem z Krumlova. Podél cesty pod hradem se vyvíjelo město nazývané Latrán.

Hlavní městské středisko ale založili před rokem 1274 páni z Krumlova na protějším břehu řeky Vltavy. Většinu jeho obyvatel tvořili němečtí kolonisté.

Před rokem 1347 byl Krumlov opevněn. Po vymření pánů z Krumlova se město stalo roku 1302 majetkem rodu Rožmberků, kteří zde pak vládli až do roku 1600. Český Krumlov se stal hlavním centrem jejich majetku a za jejich vlády město vzkvétalo. V roce 1347 byla spojena města na obou březích řeky Vltavy.

Za husitských válek se stal Český Krumlov oporou katolictví, uchýlila se sem řada českých katolíků a počet německého obyvatelstva se snížil. Po roce 1479 vzrostl význam Českého Krumlova díky přeložené trase z Českých Budějovic do Rakouska. Od druhé poloviny 15. století se v Českém Krumlově dolovalo stříbro a v 16. století i zlato. Těžba stříbra pokračovala až do roku 1849.

Poslední člen rodu Rožmberků, Petr Vok, prodal roku 1600 Český Krumlov císaři Rudolfu II. Poté vývoj města stagnoval, roku 1611 jej zpustošila Pasovská vojska a definitivní konec prosperity zapříčinila třicetiletá válka. Český Krumlov obsadila císařská, bavorská i švédská vojska.

Císař Ferdinand II. pak daroval Český Krumlov Janu Oldřichu z Eggenbergu a Eggenbergové zde vládli až do roku 1719, kdy je vystřídali Schwarzenbergové. Ti zde zůstali až do roku 1947.

Nový rozvoj pro Český Krumlov zapříčinila těžba grafitu v letech 1865 až 1926. Roku 1891 sem byla prodloužena železniční trať z Českých Budějovic.

Další fotografie Českého Krumlova

Fasády budov
Výhled na centrum Českého Krumlova
Otáčivé hlediště v zámecké zahradě
Pohled z věže Dolního hradu na nádvoří
Most přes Vltavu