Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II.

Jde o jedno z největších náměstí střední Evropy a tvoří téměř dokonalý čtverec o rozměrech 133×133 m.

Původně se nazývalo pouze Náměstí, nebo též Rynek a sloužilo už od založení města jako základní orientační bod, místo pro konání trhů, slavností a také poprav.

Všechny domy na náměstí, kromě radnice, náležely nejzámožnějším občanům, či dokonce šlechticům a proto jsou nejvýstavnější ve městě. Stojí většinou na původních středověkých parcelách a z velké části mají gotické jádro, jejich současná podoba však pochází z doby renesančních, barokních, nebo mladších přestaveb.

Za povšimnutí rozhodně stojí Mallnerův dům na rohu s Piaristickou ulicí, jehož přízemí zdobí krásná gotická ostění, kružby a fresky z přelomu 14. a 15. století.

Nároží pod Černou věží zaujímá funkcionalistická budova bývalé záložny, postavená roku 1935 podle projektu Bohumila Kněžka a Josefa Václavíka a ozdobená reliéfem od Břetislava Bendy.

Přímo uprostřed plochy náměstí stojí barokní Samsonova kašna, největší svého druhu v České republice. Vytvořili ji společnými silami kameník Zachariáš Horn a sochař Josef Dietrich v letech 1721 – 1726. Kašna neměla původně jen estetickou funkci, ale byla též využívána k zásobování města vodou z Vltavy.

Keramická dlažba náměstí byla provedena v letech 1937 – 1939 podle návrhu architekta Pavla Janáka. Jako jediný pozůstatek předchozí zádlažby z kočičích hlav byl přitom ponechán tzv. Bludný kámen, který najdeme jen několik kroků od kašny směrem k hotelu Zvon. Je to jedna z budějovických zvláštností, k níž se váže známá pověst. Údajně se právě zde nacházelo popraviště, na kterém v roce 1470 rukou kata skončilo deset jinochů za odpor vůči rychtáři. Kdo prý nevědomky překročí Bludný kámen po desáté hodině večerní, nenajde již cestu domů.