-

Informace o CZinfo.ORG

CZinfo.ORG je soukromá uzavřená encyklopedie s omezeným počtem autorů. Pro svůj provoz používá Open Source software DokuWiki.

Chcete se stát autorem?

Za kvalitní unikátní a dobře ozdrojovanou stránku náleží autorovi odměna. Pokud máte zájem o spolupráci, napište na e-mailovou adresu

Vyloučení odpovědnosti

CZinfo.ORG je encyklopedie psaná lidmi a žádný člověk nemůže být neomylný. Vezměte prosím na vědomí, že provozovatel a ani žádný z autorů nemůže být odpovědný za jakékoli nepřesné, neúplné, zavádějící či jakkoli jinak chybné informace přímo na www.czinfo.org a taktéž na odtud odkazovaných stránkách jinde na internetu.

Licence

Veškerý obsah na CZinfo.org je možné sdílet, rozmnožovat a distribuovat prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu a pro jakýkoli účel s uvedením autorství a zdroje. V případě změn v převzatém obsahu je nutné tyto změny uvést a převzatý obsah a jeho nové zpracování nesmí budit dojem, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.

Zdroje

Při tvorbě obsahu encyklopedie používají autoři nejrůznější zdroje. Některé jsou uvedeny přímo v textu (např. dle údajů Českého statistického úřadu, statistik Policie apod.) jiné jako poznámka pod čarou nebo samostatně na stránce dole.

Fotografie pocházejí z osobních archivů autorů, případně ze zdrojů s licencí Creative Commons CC0 (zcela volný obsah).

Reklama na CZinfo.ORG

V obsahu CZinfo.org může být umístěno komerční sdělení (reklama). Toto sdělení je vždy označeno.

Chcete na CZinfo.org inzerovat? Napište na e-mailovou adresu

Neexistující stránky

Stránky, na které je odkazováno, ale zatím neexistují.

Stránky, které potřebují úpravy

Stránky, které nutně potřebují doplnění či úpravy, jsou označeny odkazem směřujícím na stránku Stránky k úpravě. Pro zobrazení seznamu stránek vhodných k úpravám je tedy možné použít metodu Zobrazení zpětných odkazů.