Matonni

Logo Karlovarské minerální vody, a.s.

Karlovarské minerální vody, a.s.
Horova 3
360 21 Karlovy Vary

Karlovarské minerální vody, a.s. jsou největším výrobcem minerálních a pramenitých vod v České republice. V současné době stáčí minerální a pramenité vody značek Mattoni, Magnesia a Aquila, které vyváží do více než 20 zemí světa.

Historie Mattoni

Firmu založil v roce 1857 1) obchodník Heinrich Mattoni a pod jeho vedením v letech 1857 až 1910 dosahovala firma velkého rozmachu. Mattoni dokázal během prvních deseti let ztrojnásobit odbyt karlovarské zřídelní vody a získat tak solidní provozní kapitál pro další rozšíření své podnikatelské činnosti. Od roku 1865 začal zřizovat filiálky prodejen minerální vody Mattoni ve Vídni a Budapešti. V roce 1870 byl Heinrich Mattoni jmenován c.k. dvorním dodavatelem minerální vody a kromě toho také založil výrobu vedlejších zřídelních produktů, rašelinné soli, zřídelního mýdla atd.

Po roce 1868 zavedl plnění vody do skleněných lahví s tištěnými papírovými etiketami s červeným orlem, symbolem Mattoniho znaku.

Roku 1873 si Mattoni po desetiletém pronájmu zakoupil od hraběte Hermanna Czernina z Chudenic kysibelské panství a stal se tak výhradním vlastníkem Kyselky, všech pozemků a minerálních pramenů v okolí. V Kyselce vybudoval moderní stáčírnu.

V krátkém čase se pak Heinrich Mattoni vypracoval na předního světového experta na produkci a prodej minerálních vod. Vývoz Mattoniho kyselky vystupňoval z 250.000 lahví z roku 1867 na 10 milionů lahví v roce 1910, kdy zemřel.

Až do roku 1945 byla firma v držení akciové společnosti Heinrich Mattoni AG. Po druhé světové válce byl podnik zestátněn a provozován pod názvem Západočeská zřídla. Po roce 1989 se stala firma opět akciovou společnosti s názvem Karlovarské minerální vody.

1)
zdroj: KDO JE KDO, Michael Třeštík, ISBN 80-902586-7-0