Kostelecké uzeniny

Kostelecké uzeninyKostelecké uzeniny a.s.
Kostelec 60
588 61 Kostelec

Společnost Kostelecké uzeniny, a.s. je členem koncernu AGROFERT.

Továrna na uzeniny a konservy spol. s.r.o. byla založena 6. 12. 1917. (Některé zdroje uvádějí datum 28. 9. 1917.) Společníky nově založené firmy byli Jan Satrapa ze Studené, Richard Spitzer, Karel Czánský, Jan Hamlisch a Josef Spitzer.

15. 10. 1918 získala továrna živnostenský list na výrobu uzenin, v roce 1920 získala povolení na výrobu konzerv pro Československou armádu a v roce 1923 byla postavena nová konzervárna a kotelna s továrním komínem.

Od 1. ledna 1928 se stala firma akciovou společností, jejíž součástí byly kromě Kosteleckých uzenin také závody Hodice, Studená a Krahulčí. Celkem měla tato akciová společnost 670 zaměstnanců.

Další historie 1):

 • 1930 - Celosvětová hospodářská krize. Přes snížený odbyt nebyl provoz firmy existenčně ohrožen. V Kostelci se podařilo vybudovat moderní závod, jaký neměl v tehdejším Československu obdoby.
 • 1934 - Koupena nová porážecí linka a zřízeny laboratoře chemické, bakteriologické a veterinární. Firma byla zařazena na seznam tzv. kontumačních jatek, které mohly dovážet dobytek přímo z ciziny (takovou výsadu měla jen jatka v Praze, Brně a Ostravě).
 • 1934 - Prosperita firmy se zvyšuje, stoupá odbyt i počet zaměstnanců.
 • 1938 - Po Mnichově přichází stagnace a výroba se soustředí hlavně na podporu vojáků na frontě. Vyráběly se převážně konzervy.
 • 1948 - Znárodnění podniku.
 • 1948 - Tak jako ostatní podniky byl i kostelecký závod zařazen pod oborový podnik s názvem Jihomoravský průmysl masný, závod 06 Kostelec.
 • 1992 - Privatizace podniku, vznik akciové společnosti Kostelecké uzeniny.
 • 1994 - Dostavěna a otevřena nová masná výroba, která se stala jedním z nejmodernějších závodů v Evropě.
 • 1998 - Kostelecké uzeniny získaly certifikát pro vývoz produkce do Evropské unie.
 • 1999 - Otevření nového logistického centra a expedice výrobků v Kostelci.
 • 2000 - Investiční pobídka vlády k výstavbě nové masné výroby.
 • 2005 - Budova Nové masné výroby získává titul Prestižní stavba Vysočiny 2004 v kategorii Stavby pro průmysl a zemědělství.
 • 2010 - Fúze se společností Maso Planá, a.s.
 • 2011 - Projekt specializace a modernizace výrob obou společností.