Účetnictví a daňová evidence

REKLAMA
Pojmy jednoduché a podvojné účetnictví jsou již zastaralé, dnes máme pouze účetnictví, nebo potom daňovou evidenci.

Platí tedy, že:

Podvojné účetnictví (starý termín) = účetnictví Jednoduché účetnictví (starý termín) = daňová evidence

Rozdíl je v tom, že daňová evidence je upravena zákonem o daních z příjmů a vedou ji hlavně živnostníci a další fyzické osoby, které nejsou tzv. účetní jednotkou (nechtějí nebo nemusí). Účetní jednotkou se musí stát fyzická osoba, jejíž obrat za předcházející rok přesáhl částku 25 milionů korun.

V takovém případě se pak fyzická osoba stává účetní jednotkou a musí vést účetnictví, které je upraveno přímo speciálním zákonem o účetnictví. Právnické osoby (například obchodní společnosti, tedy firmy), vedou účetnictví standardně.

Co zjistíme z účetnictví a daňové evidence

Daňová evidence slouží hlavně k tomu, aby mohla fyzická osoba zaplatit správnou výši daně, přičemž daňový základ (ze kterého se výsledná daň počítá) se zjišťuje pouhým odečtením výdajů od příjmů. Místo výdajů lze použít tzv. daňový paušál, jímž se nahradí výše výdajů.

Příklad: Živnostník vydělal 200 000 Kč za rok. Chce použít daňový paušál a má dle svého oboru činnosti nárok na 60 %. Vezme tedy 200 tisíc, z toho 60 % je 120 000 Kč. To je jeho daňový základ a tolik tedy jakoby ve skutečnosti vydělal. Pokud bude platit daň 15 %, vyjde mu 18 000 Kč. Základní sleva na poplatníka je ale skoro 30 tisíc, nebude tedy platit žádnou daň.

Cílem účetnictví je ale narozdíl od daňové evidence poskytovat komplexní záznamy o hospodaření firmy. Základ daně se zjišťuje odečtením nákladů od výnosů. Zní to podobně, jako u daňové evidence, zde ale není rozhodující okamžik zaplacení, nýbrž okamžik provedení výkonu. Stručně řečeno tedy pokud živnostník vystaví fakturu, kterou nedostane zaplacenou, není to jeho příjem. Pokud ale firma vystaví fakturu a nedostane zaplaceno, výnos to pro ní je a musí ho zanést do svého účetnictví.

V účetnictví se dále sleduje celá řada dalších položek včetně vnitřních finančních pohybů, sledují se zásoby a materiál na skladě, vlastní výroba, vnitropodniková doprava a další. Vystavení jedné faktury znamená v účetnictví několik záznamů, naštěstí dnes existují vyspělé účetní programy a není potřeba účtovat ručně.