Mzda

REKLAMA
Je velký rozdíl mezi průměrnou (nominální) a reálnou mzdou. Zatímco ta průměrná může klidně růst a člověk si stejně nekoupí více, může stejně tak i klesat a člověk bude stejně o něco bohatší.

Reálná mzda se počítá jako nominální mzda děleno spotřebitelskými cenami. Pokud je tedy vyšší inflace, mzda může zůstat stejná, ale člověk si toho koupí méně, protože ceny v obchodech jsou vyšší. Reálná mzda tedy vypovídá o skutečné hodnotě výdělku.

Příklad: Ve 2. čtvrtletí 2012 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem proti stejnému období předchozího roku o 2,3 %, reálně ale poklesla o 1,1 %.

Ve 2. čtvrtletí 2012 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 24 626 Kč, což je o 546 Kč (2,3 %) více než ve stejném období roku 2011. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,4 %, reálně se tedy mzda snížila o 1,1 %.

Kupní síla mezd

Reálná mzda tedy vyjadřuje kupní sílu. Na rozdíl o mzdy nominální s ní lze vypočítat mezinárodní rozdíly. Obyvatelé jiné země mohou mít totiž úplně stejné nominální mzdy jako Češi, nicméně jejich zboží a služby mohou být dražší (mají tedy nižší reálnou mzdu) nebo levnejší (jejich reálná mzda je vyšší než ta naše).

Podobně je třeba počítat i rozdíl v čase. Mzda byla před například dvaceti lety podstatně nižší, ale to nevypovídá nic o tom, co si člověk mohl za své peníze opravdu koupit.

Medián mezd

Medián mezd vzniká na základě shromažďování dat o všech zaměstnancích. Pokud seřadíme mzdy zaměstnanců od nejvyšší po nejnižší, pak medián mezd je mzda, kterou pobírá člověk přesně uprostřed.

Znamená to, že přesně polovina všech zaměstnanců má vyšší mzdu a přesně polovina mzdu nižší.

Narozdíl od průměrné mzdy je tak medián mezd přesnějším ukazatelem skutečných příjmů obyvatelstva.

Příklad:

Mzdový medián v roce 2014 činil dle Českého statistického úřadu (článek zde) 21 629 Kč. Jinými slovy polovina všech zaměstnanců v České republice má měsíčně vyšší mzdu, než je 21 629 Kč a polovina všech zaměstnanců v České republice má mzdu nižší.