Marketingový výzkum

Marketingový informační systém zahrnuje aktivity sloužící ke shromažďování, analýze a vyhodnocování informací nezbytných pro kvalitní plánování, organizaci, řízení a kontrolu marketingových činností.

Druhy informací:

  1. Sekundární informace – již někde existují, jsou levnější a snáze dostupnější (interní v podniku, statistiky, účetnictví, internet, knihy apod.)
  2. Primární informace – nikde neexistují, firma je získává prvně, jsou dražší, trvá delší dobu, než je firma sežene

Fáze marketingového výzkumu

  1. definování problému (určení cíle výzkumu) – důležitá část výzkumu, pokud udělá firma v této fázi chybu, je celý výzkum zbytečný
  2. plán výzkumu – je nutné určit, kdy bude proveden výzkum, jakým způsobem, od koho budou informace získávány, jak dlouho bude trvat výzkum, rozpočet výzkumu…atd.
  3. sběr informací
  4. vyhodnocení, analýza – vyhodnocuje se pomocí statistických programů

STRÁNKA NENÍ DOKONČENA