Marketing

Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojování potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.

Co je a co není marketing

Marketing není o reklamě. V minulosti mohli podnikatelé poznávat své zákazníky, mluvit s nimi, zjišťovat jejich potřeby a nabídnout jim vhodný produkt při každodenním osobním styku během prodeje. Firma tak mohla nabídnout přesně to, co zákazník požadoval.

Doba se ale změnila a změnily se také firmy a způsob jejich podnikání. Začalo docházet ke vzdalování zákazníků a protože to byl problém, začaly ve firmách vznikat marketingová oddělení.

Cílem marketingu je poznat a uspokojit potřeby a přání cílových zákazníků. Podnik si tak musí zodpovědět klíčové otázky, jako jsou:

  1. Kdo tvoří trh?
  2. Co trh kupuje
  3. Proč trh kupuje
  4. Kdo se podílí na kupování?
  5. Jak trh kupuje?
  6. Kdy trh kupuje?
  7. Kde trh kupuje?

Jakmile má podnikatel jasno v tom, co prodává, komu, kdy to ti lidé nebo organizace chtějí kupovat, jak a proč, pak teprve může zacílit svou reklamu a oslovit trh. Pak dělá dobrý marketing a může být úspěšný.