Ekonomická integrace

Vlajka Evropské unie

Ekonomická integrace je proces, během kterého dochází k postupnému sbližování a propojování ekonomik prostřednictvím odbourávání mezinárodních překážek. Ekonomická integrace má tedy za cíl podporu vzájemného obchodu a tím i zlepšování životní úrovně obyvatel. Obchod mezi zapojenými zeměmi znamená přínos pro všechny zapojené země.

Vývojové stupně ekonomické integrace

1. Zóna volného obchodu

Nejnižší stupeň integrace, při které se dvě a více zemí dohodnou, že navzájem sníží nebo úplně odstraní cla na některé výrobky (týká se většinou průmyslové výroby).

2. Celní unie

Sdružení států, které se dohodly na omezení vzájemných obchodních bariér a zároveň uplatňují společné sazby vůči třetím zemím.

3. Společný trh

Již vysoký stupeň integrace. Členské státy odbouraly veškerá cla, používají společný celní sazebník vůči třetím zemím a je mezi nimi zabezpečen volný pohyb zboží, služeb, práce a kapitálu. Příkladem je Evropské společenství v osmdesátých letech minulého století.

4. Hospodářská a měnová unie

Ekonomiky zemí jsou již plně zapojeny do jednotného vnitřního trhu a přenáší část svých pravomocí na nadnárodní instituce, které mohou spolurozhodovat o obchodní politice, sociální sféře nebo rozpočtových deficitech jednotlivých zemí. Vyvrcholením této části ekonomické integrace je zavedení společné měny a příkladem je dnešní Evropská unie.

5. Politická unie (kompletní integrace)

Znamená úplné propojení hospodářské i politické, kdy původně samostatné státy splynou v nový celek. Příkladem je znovusjednocení Německa v roce 1990.