HR marketing

HR (human resources = lidské zdroje) marketing, česky též personální marketing, se zabývá budováním značky ve vztahu k uchazečům o zaměstnání a stávajícím zaměstnancům.

Cílem HR marketingu je tvořit značku / pověst firmy tak, aby byla kvalitní, zajímavá a lákavá pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance. Firma s pověstí kvalitního zaměstnavatele následně snáze získává nové zaměstnance a další spolupracovníky, přičemž ty stávající si také lépe udrží.

Produktem v HR marketingu je v případě náboru nových zaměstnanců konkrétní pracovní místo, které HR specialista prodává.

Činnost v HR marketingu / HR oddělení

  • nábor nových zaměstnanců prostřednictvím inzerce a dalších zdrojů (v tisku, na internetu i jinde)
  • přijímací řízení a uvedení nového zaměstnance do provozu firmy
  • pořádání dní otevřených dveří pro uchazeče
  • šíření povědomí o zaměstnaneckých benefitech
  • šíření povědomí o úspěších zaměstnanců
  • pořádání firemních akcí pro stávající zaměstnance
  • interní komunikace se zaměstnanci
  • výstupní pohovory