Banky a činnost bank

Banka je právnická osoba, která je založena jako akciová společnost, nebo v případě České národní banky jako státní peněžní ústav.

Bankaje organizace, která má licenci k provádění bankovních operací. Zjednodušeně, je to instituce specializovaná na obchodování s penězi (přijímají vklady, poskytují úvěry, provádějí další bankovní služby).

Bankovní systém tvoří souhrn bank, včetně poboček zahraničních bank působících na území ČR. Do bankovního systému patří také speciální instituce např. stavební spořitelny.

Bankovní soustava v ČR je dvoustupňová.

  • 1. stupeň: centrální banka (působí jako ústřední, emisní banka)
  • 2. stupeň: všechny komerční banky (vykonávají obchodní činnosti)