-

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
start [2017/04/23 12:00]
admin
start [2022/02/05 11:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +~~NOTOC~~
 +====== Encyklopedie Česko ======
 +{{description>Praktická encyklopedie pro Českou republiku a o České republice.}}
 +<WRAP group>
 +<WRAP half column>
 +
 +<WRAP center round tip 100%>
 +**Praktická encyklopedie pro Českou republiku a o České republice.**
 +
 +**Česká republika**, zkráceně někdy **Česko**, mezinárodním názvem **Czechia**, je parlamentní demokratický stát ve střední Evropě s rozlohou 78 866 km2.
 +</WRAP>
 + 
 +<WRAP center round info 100%>
 +==== Základní oddělení encyklopedie ====
 +
 +[[cz|Základní informace]] •• [[cj|Český jazyk]] • [[doprava|Doprava]] • [[ekonomika|Ekonomika]] • [[fauna|Fauna]] • [[flora|Flora]] • [[geografie|Geografie]] • [[historie|Historie]] •
 +[[kuchyne|Kuchyně]] • [[kultura|Kultura]] •
 +[[spolecnost|Lidé a společnost]] • [[misto|Města a místa]] • [[osobnosti|Osobnosti]] • [[politika|Politika]] • [[telekomunikace|Telekomunikace]] 
 +•• [[firma|firmy v ČR]] •• [[portal|Portál vzdělání]] 
 +</WRAP>
 +
 +
 +
 +</WRAP>
 +<WRAP half column>
 +
 +<WRAP center round important 100%>
 +**Nové stránky:**\\
 +[[telekomunikace/iptv|IPTV]], [[portal:drogy:historie|Historie užívání drog]] (ve světě), [[ekonomika:penize|Peníze]], [[ekonomika:pasivni-prijem|Pasivní příjem]], [[spolecnost:vanoce|Vánoce]],
 +[[ekonomika/online-marketing|Internetový marketing]], [[ekonomika:darky-deti|Tipy na dárky pro děti]], [[misto:jc:divci-kamen|Dívčí Kámen]], [[misto:jc:lipno|Lipno]], 
 +[[ekonomika:konverze|Konverze]], [[portal:page:skaut|Skauting]], [[misto:jc:boubin|Boubín]], [[misto:jc:ceske-budejovice:cerna-vez|Černá věž]], [[portal:page:rocni-obdobi|Roční období]]
 +</WRAP>
 +
 +===== Vyhledávání v encyklopedii =====
 +
 +Vyhledávat na CZinfo.ORG je možné skrze interní vyhledávač v levém bloku ve spodní části nebo pomocí externího vyhledávače Google.
 +
 +<html>
 +<form action="http://www.czinfo.org/info/search" id="cse-search-box">
 +  <div class="center">
 +    <input type="hidden" name="cx" value="partner-pub-5230921749162140:5655020510" />
 +    <input type="hidden" name="cof" value="FORID:10" />
 +    <input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" />
 +    <input type="text" name="q" size="30" />
 +    <input type="submit" name="sa" value="Hledat" />
 +  </div>
 +</form>
 +
 +<script type="text/javascript" src="http://www.google.cz/coop/cse/brand?form=cse-search-box&amp;lang=cs"></script>
 +</html>
 +
 +
 +</WRAP>
 +</WRAP>
 +<WRAP clear/>
 +
 +===== Seznam oddělení encyklopedie =====
 +
 +^název oddělení^<html>odkaz&nbsp;na&nbsp;úvod</html>^popis oddělení^výběr podstránek^
 +|<html><h2>Základní informace</h2></html>|[[cz|Základní informace o České republice]]| Státní symboly, poloha, státní zřízení, název Česko v jiných jazycích, instituce a úřady, lidská práva, armáda a další informace |[[cz/svatky-dny|Státní a další svátky]] • [[cz:urad|Státní úřady a instituce České republiky]]|
 +|<html><h2>Český jazyk</h2></html>|[[cj|Český jazyk]]|Základní informace o češtině a její historii. Česká mluvnice a další podstránky zaměřené na praktické užívání českého jazyka.|[[cj/vyjmenovana-slova|Vyjmenovaná slova]] • [[cj:pad|České skloňování a mluvnické pády]] • [[cj:me-mne|Psaní mě a mně]]|
 +|<html><h2>Doprava</h2></html>|[[doprava|Doprava]]|Nejstarší zprávy o dopravě na území dnešní České republiky jsou o plavbě na Labi a Vltavě, kdy se v 6. a 7. století používala pro obchod se solí.\\ \\ Informace o dopravě v Česku včetně historie dopravy.| |
 +|<html><h2>Ekonomika</h2></html>|[[ekonomika|Ekonomika]]|Česká republika patří mezi nejrozvinutější ekonomiky na světě. Jejím základem je průmysl a služby, zemědělství a prvovýroba jsou zastoupeny málo.\\ \\ Finanční a ekonomická teorie se vztahem k Česku, stránky o podnikání, nakupování, zboží, marketingu, obchodním provozu a stránky významných [[firma|firem]] působících v České republice.| |
 +|<html><h2>Fauna</h2></html>|[[fauna|Fauna]]|Živočišstvo v Česku.| |
 +|<html><h2>Flora</h2></html>|[[flora|Flora]]|Rostlinstvo v Česku.| |
 +|<html><h2>Firmy v ČR</h2></html>|[[firma|Firmy v ČR]]|Firmy patří neodmyslitelně k [[ekonomika|ekonomice]]. Vytvářejí pracovní místa, ovlivňují veřejné dění, investují kapitál do svého okolí a vyrábějí produkty nebo poskytují služby uspokojující potřeby někoho jiného.| V sekci [[ekonomika|ekonomika]] najdete obecné informace o [[ekonomika:obchodni-spolecnosti|obchodních společnostech]].\\ \\ Zde je [[firma|přehled významných firem působících v České republice]].|
 +|<html><h2>Geografie</h2></html>|[[geografie|Geografie]]|Geografie obecně, reliéf, počasí a klima, vodstvo, pohoří a další informace související s krajinnou sférou České republiky.|
 +|<html><h2>Historie</h2></html>|[[historie|Historie]]|Historie českého území a Českého státu od příchodu Slovanů v 6. století až po současnost.| |
 +|<html><h2>Kalendář</h2></html>|[[kalendar|Kalendář]]|Informace o jednotlivých dnech v roce, jmeniny, události dne.| |
 +|<html><h2>Kuchyně</h2></html>|[[kuchyne|Kuchyně]]|Česká kuchyně spadá do kuchyně středoevropské a má tedy hodně společného s kuchyní rakouskou, německou i maďarskou.|Součástí jsou i [[recept|recepty české kuchyně]].|
 +|<html><h2>Kultura</h2></html>|[[kultura|Kultura]]|Sekce o kultuře jako souboru tvůrčích činností, tedy o divadle, filmu, hudbě, výtvarném umění apod.| |
 +|<html><h2>Lidé&nbsp;a&nbsp;společnost</h2></html>|<html><a href="spolecnost" class="wikilink1" title="Lidé a společnost">Lidé&nbsp;a&nbsp;společnost</a></html>|Složení obyvatelstva ČR, statistiky narozených dětí, hustota zalidnění, kriminalita, náboženství, rodičovství a děti, české tradice a další informace týkající se lidí, společnosti a české kultury (ve smyslu systému činností a vzorců chování, kultura jako souboru tvůrčích činností má svou vlastní stránku [[kultura|Kultura]]).|[[spolecnost:jmeno|svátky v kalendáři (jmeniny)]] • [[spolecnost:vanoce|Vánoce]]\\ \\ Do kategorie Lidé a společnost patří také významné české osobnosti, jejichž seznam i s podrobnostmi je na stránce [[osobnosti|Osobnosti]].|
 +|<html><h2>Města a místa</h2></html>|[[misto|Města a místa]]|Popis měst, obcí a dalších míst všeho druhu (hrady, zámky, řeky, vodní plochy, rozhledny a další).| |
 +|<html><h2>Osobnosti</h2></html>|[[osobnosti|Osobnosti]]|Seznam především českých osobností - významných lidí, kteří nějak ovlivnili české dějiny, kulturu a případně i další oblasti života.|[[osobnosti:prezident|Seznam českých prezidentů]]|
 +|<html><h2>Politika</h2></html>|[[politika|Politika]]|Politika pochází původně z řeckého polis (město) a politiké techné (správa obce).\\ Česká republika je unitární stát, zastupitelská demokracie a parlamentní republika s vícestranickým systémem. Výkonnou moc má prezident a vláda, v jejím čele stojí premiér.| |
 +|<html><h2>Telekomunikace</h2></html>|[[telekomunikace|Telekomunikace]]|V České republice působí několik mobilních operátorů, jeden hlavní správce pevné sítě pro telefonii a množství poskytovatelů dalších služeb - internetového připojení, kabelové a digitální televize nebo rozhlasu.|Do sekce o telekomunikacích patří také [[internet|Internet]] a [[internet:pripojeni|Připojení k internetu]].\\ \\ [[internet:www|World Wide Web]] • [[internet:www:kurz|kurz tvorby webu]] • [[telekomunikace:iptv|digitální televize]] [[telekomunikace:virtualni-operator|virtuální operátor]]|
 +|<html><h2>Zprávy</h2></html>|[[zpravy|České zprávy]]|Nejdůležitější české zprávy z České republiky a ze světa v případě, že se zpráva nějakým způsobem České republiky týká.| |
 +|<html><h2>Portál&nbsp;vzdělání</h2></html>|[[portal|Portál vzdělání]]|Zajímavé informace ze všech oborů, které se přímo netýkají České republiky, ale jsou součástí obecného rozhledu a vzdělání.|[[portal:anticka-mytologie|Antická mytologie]] • [[portal:astronomie|Astronomie]] • [[portal:drogy|Drogy]] • [[portal:nabozenstvi|Náboženství]]|