-

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ekonomika:online-marketing [2019/06/21 00:00]
admin
ekonomika:online-marketing [2022/02/05 11:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Internetový marketing ======
 +
 +Internetový marketing, nebo jinak marketing na internetu, případně on-line marketing, je marketingová aktivita prováděná skrze [[:internet|služby internetu]] ([[internet:www|WWW]], e-mail a další).
 +
 +V zásadě se termín pro internetový marketing používá pro veškerou internetovou reklamu, i když je toto označení vzhledem k [[ekonomika:marketing|ekonomické definici marketingu]] jako takového ne úplně správné.
 +
 +===== Používané nástroje internetového marketingu =====
 +
 +  - **Web** - Základním prostředkem internetového marketingu jsou webové stránky subjektu, který se internetovým marketingem zabývá.
 +  - **SEO** - Obsah webu a informace na něm ovlivňují nejen uživatele (např. potencionální zákazníky), ale také internetové vyhledávače (Google, Seznam)
 +  - **PPC** - PPC reklama je výkonnostním marketingem, tedy PPC cílí přesně na potencionálního zákazníka na základě definovaných skutečností.
 +  - **Sociální sítě** - Pro většinu firem pouze Facebook, je nástrojem online reklamy a také PR (//Public relations//) - vztahy s veřejností.
 +  - **Affiliate marketing** - Systém pro partnery, kteří doporučují zákazníky a získávají za to provize.
 +  - **Content marketing** (obsahový marketing) - Realizace marketingu a vztahů s veřejností pomocí vytváření a publikování obsahu na Internetu (patří sem i sociální sítě, webová média a např. YouTube)
 +  - **E-mailing** - Rozesílání e-mailových zpráv cílové skupině potencionálních zákazníků nebo vlastním zákazníkům za účelem vztahů s nimi a případně dalších prodejů.
 +  - **Další online služby**, které mohou propagovat v rámci internetu produkt subjektu, který se zabývá internetovým marketingem (porovnávače zboží, YouTube apod.)
 +
 +<WRAP center round tip 100%>
 +**Reklama**
 +
 +Sledujte blog a odborné články Luboše Kudláčka - profesionála věnujícího se digitálnímu marketingu více než 15 let. Myšlenky, tipy, rady, nápady a návody najdete na [[https://www.LubosKudlacek.cz|www.LubosKudlacek.cz]]
 +</WRAP>
 +
 +===== Webové stránky =====
 +
 +Webové stránky jsou základní součástí online marketingu a většinou jsou hlavním nástrojem [[ekonomika:konverze|konverze]] (akce návštěvníka webu, která znamená úspěch pro subjekt provozující webové stránky, typicky nákup, 
 +registraci apod.)
 +
 +Ostatní nástroje internetového marketingu mají za cíl zpravidla **přivést na webové stránky takové návštěvníky, kteří provedou požadovanou akci**. V tom je také hlavní rozdíl mezi nijak blíže necílenou 
 +reklamou a marketingem.
 +
 +===== SEO =====
 +
 +SEO je proces, při kterém se majitel webových stránek snaží docílit obchodní úspěšnosti tak, že na svou webovou stránku přivede z vyhledávání (Google, Seznam, Bing apod.) **takového návštěvníka, který
 +provede [[ekonomika:konverze|konverzi]]**.
 +
 +===== PPC reklama =====
 +
 +Reklama **placená za prokliknutí** zobrazovaného inzerátu uživatelem.
 +
 +Hlavní v Česku použitelné systémy PPC reklamy:
 +
 +  * Google AdWords
 +  * Seznam Sklik
 +
 +Reklamy se zobrazují typicky jak ve **výsledcích hledání** vyhledávačů, tak v zapojené partnerské **obsahové síti**. Pozici inzerátu ovlivňuje jak nabízená cena za prokliknutí, tak i počítaná kvalita
 +konkrétního inzerátu (především dle poměru počet zobrazení inzerátu versus počet prokliků skrze něj).
 +
 +<WRAP center round tip 60%>
 +Provozovatelé PPC systémů provozují i prostředí pro partnery v obsahové síti, tedy registrovaní majitelé webových stránek na ně mohou umístit kód pro zobrazení reklamy a získávat **provize z prokliků**.
 +
 +Seznam mám Sklik pro partnery a Google službu Google AdSense.
 +</WRAP>
 +
 +===== Sociální sítě - Facebook =====
 +
 +Sociální sítě, v českém prostředí pro podstatnou část firem především sociální síť **Facebook**, je nástrojem **online reklamy** a také **PR** (//Public relations//) - vztahy s veřejností. Facebook umožňuje subjektu
 +umístit **reklamu placenou za proklik** (PPC viz výše) nebo i za počet zobrazení. 
 +Cílem Facebooku přitom je, aby komerční subjekty za reklamu platily i přesto, že již mají na svém firemním profilu své fanoušky, které
 +mohou oslovit svým vloženým příspěvkem. Ten totiž není zobrazen všem fanouškům.
 +
 +==== Postup komerčního subjektu při používání Facebooku ====
 +
 +  - založení firemního profilu
 +  - poptávka fanoušků (umístění odkazu na vlastní web, placená reklama přímo na Facebooku, výzva k tomu stát se fanouškem prostřednictvím osobního profilu)
 +  - vkládání příspěvků a udržování vztahů s veřejností
 +  - finanční podpora důležitých vložených příspěvků, aby se tyto příspěvky zobrazily co největšímu počtu uživatelů
 +  - vkládání reklamních kampaní
 +
 +===== Affiliate marketing =====
 +
 +Subjekt hledá partnery, které zapojí do svého partnerského programu. Partner umístí reklamu s **unikátním identifikátorem** na své webové stránky nebo případně i na jiná místa, kam je možné vložit
 +hypertextový odkaz. Partner získává provizi typicky za zákazníka, který provede konverzi.
 +
 +===== Content marketing =====
 +
 +Obsahový marketing = **tvorba obsahu, práce s ním a jeho publikování** na vhodných místech tak, aby obsah působil na cílovou skupinu potencionálních zákazníků. V praxi do obsahového marketingu spadá
 +i publikování obsahu na sociálních sítích, na vlastních webových stránkách, na cizích webových stránkách a na dalších službách (v případě videoobsahu např. na YouTube apod.)
 +
 +Do content marketingu může spadat i **Media relations** (vztahy s médii a novináři). V takovém případě subjekt komunikuje s médiem tak, aby byla spolupráce přínosná pro obě strany, tedy
 +novinář má od firmy zajímavé informace a firma získává publicitu prostřednictvím publikovaného obsahu.
 +
 +==== Placený obsah ====
 +
 +Subjekt provozující marketing si může zařídit zveřejnění obsahu na jiném webu formou placeného článku, v praxi s názvem PR článek. V České republice existuje několik služeb, které
 +zprostředkovávají kontakt mezi zadavatelem takové formy reklamy a majitelem webových stránek.
 +
 +===== E-mailing =====
 +
 +V současné době kontroverzní způsob oslovení cílové skupiny, protože mnoho uživatelů považuje reklamní sdělení v e-mailu za spam.
 +
 +V praxi firma postupuje převážně těmito způsoby:
 +
 +  * Koupí si databázi e-mailových adres (prodávající takové databáze musí mí ze zákona souhlas od všech držitelů e-mailových schránek s předáním jejich e-mailové adresy třetí straně, tedy kupujícímu)
 +  * Objedná si rozeslání e-mailové zprávy od majitele databáze e-mailových adres (tento majitel musí mít souhlas se zasíláním obchodních sdělení od třetí strany)
 +  * Subjekt použije vlastní databází e-mailových adres (od držitelů musí mít souhlas se zasíláním obchodních sdělení)
 +
 +E-mailové zprávy se běžně kódují v HTML a je tedy možné přidat do nich obrázky, bannery a další reklamní prvky. Součástí e-mailové zprávy by měl bát hypertextový odkaz, které vede na stránku, kde
 +mám být příjemcem takové zprávy provedena konverze. Je také vyžadováno umístit do obsahu e-mailové zprávy informaci, jak se může příjemce odhlásit z odběru podobných zpráv od tohoto odesílatele, tedy jak je možné
 +vyřadit e-mailovou adresu z databáze příjemců.
 +
 +===== Další online služby =====
 +
 +Pro internetový marketing je možné používat další řadu služeb. Např. elektronický/internetový obchod může využit služeb porovnávačů cen zboží a propagovat tak svou nabídku.