-

Internetový marketing

Internetový marketing, nebo jinak marketing na internetu, případně on-line marketing, je marketingová aktivita prováděná skrze služby internetu (WWW, e-mail a další).

V zásadě se termín pro internetový marketing používá pro veškerou internetovou reklamu, i když je toto označení vzhledem k ekonomické definici marketingu jako takového ne úplně správné.

Používané nástroje internetového marketingu

 1. Web - Základním prostředkem internetového marketingu jsou webové stránky subjektu, který se internetovým marketingem zabývá.
 2. SEO - Obsah webu a informace na něm ovlivňují nejen uživatele (např. potencionální zákazníky), ale také internetové vyhledávače (Google, Seznam)
 3. PPC - PPC reklama je výkonnostním marketingem, tedy PPC cílí přesně na potencionálního zákazníka na základě definovaných skutečností.
 4. Sociální sítě - Pro většinu firem pouze Facebook, je nástrojem online reklamy a také PR (Public relations) - vztahy s veřejností.
 5. Affiliate marketing - Systém pro partnery, kteří doporučují zákazníky a získávají za to provize.
 6. Content marketing (obsahový marketing) - Realizace marketingu a vztahů s veřejností pomocí vytváření a publikování obsahu na Internetu (patří sem i sociální sítě, webová média a např. YouTube)
 7. E-mailing - Rozesílání e-mailových zpráv cílové skupině potencionálních zákazníků nebo vlastním zákazníkům za účelem vztahů s nimi a případně dalších prodejů.
 8. Další online služby, které mohou propagovat v rámci internetu produkt subjektu, který se zabývá internetovým marketingem (porovnávače zboží, YouTube apod.)

Reklama

Sledujte blog a odborné články Luboše Kudláčka - profesionála věnujícího se digitálnímu marketingu více než 15 let. Myšlenky, tipy, rady, nápady a návody najdete na www.LubosKudlacek.cz

Webové stránky

Webové stránky jsou základní součástí online marketingu a většinou jsou hlavním nástrojem konverze (akce návštěvníka webu, která znamená úspěch pro subjekt provozující webové stránky, typicky nákup, registraci apod.)

Ostatní nástroje internetového marketingu mají za cíl zpravidla přivést na webové stránky takové návštěvníky, kteří provedou požadovanou akci. V tom je také hlavní rozdíl mezi nijak blíže necílenou reklamou a marketingem.

SEO

SEO je proces, při kterém se majitel webových stránek snaží docílit obchodní úspěšnosti tak, že na svou webovou stránku přivede z vyhledávání (Google, Seznam, Bing apod.) takového návštěvníka, který provede konverzi.

PPC reklama

Reklama placená za prokliknutí zobrazovaného inzerátu uživatelem.

Hlavní v Česku použitelné systémy PPC reklamy:

 • Google AdWords
 • Seznam Sklik

Reklamy se zobrazují typicky jak ve výsledcích hledání vyhledávačů, tak v zapojené partnerské obsahové síti. Pozici inzerátu ovlivňuje jak nabízená cena za prokliknutí, tak i počítaná kvalita konkrétního inzerátu (především dle poměru počet zobrazení inzerátu versus počet prokliků skrze něj).

Provozovatelé PPC systémů provozují i prostředí pro partnery v obsahové síti, tedy registrovaní majitelé webových stránek na ně mohou umístit kód pro zobrazení reklamy a získávat provize z prokliků.

Seznam mám Sklik pro partnery a Google službu Google AdSense.

Sociální sítě - Facebook

Sociální sítě, v českém prostředí pro podstatnou část firem především sociální síť Facebook, je nástrojem online reklamy a také PR (Public relations) - vztahy s veřejností. Facebook umožňuje subjektu umístit reklamu placenou za proklik (PPC viz výše) nebo i za počet zobrazení. Cílem Facebooku přitom je, aby komerční subjekty za reklamu platily i přesto, že již mají na svém firemním profilu své fanoušky, které mohou oslovit svým vloženým příspěvkem. Ten totiž není zobrazen všem fanouškům.

Postup komerčního subjektu při používání Facebooku

 1. založení firemního profilu
 2. poptávka fanoušků (umístění odkazu na vlastní web, placená reklama přímo na Facebooku, výzva k tomu stát se fanouškem prostřednictvím osobního profilu)
 3. vkládání příspěvků a udržování vztahů s veřejností
 4. finanční podpora důležitých vložených příspěvků, aby se tyto příspěvky zobrazily co největšímu počtu uživatelů
 5. vkládání reklamních kampaní

Affiliate marketing

Subjekt hledá partnery, které zapojí do svého partnerského programu. Partner umístí reklamu s unikátním identifikátorem na své webové stránky nebo případně i na jiná místa, kam je možné vložit hypertextový odkaz. Partner získává provizi typicky za zákazníka, který provede konverzi.

Content marketing

Obsahový marketing = tvorba obsahu, práce s ním a jeho publikování na vhodných místech tak, aby obsah působil na cílovou skupinu potencionálních zákazníků. V praxi do obsahového marketingu spadá i publikování obsahu na sociálních sítích, na vlastních webových stránkách, na cizích webových stránkách a na dalších službách (v případě videoobsahu např. na YouTube apod.)

Do content marketingu může spadat i Media relations (vztahy s médii a novináři). V takovém případě subjekt komunikuje s médiem tak, aby byla spolupráce přínosná pro obě strany, tedy novinář má od firmy zajímavé informace a firma získává publicitu prostřednictvím publikovaného obsahu.

Placený obsah

Subjekt provozující marketing si může zařídit zveřejnění obsahu na jiném webu formou placeného článku, v praxi s názvem PR článek. V České republice existuje několik služeb, které zprostředkovávají kontakt mezi zadavatelem takové formy reklamy a majitelem webových stránek.

E-mailing

V současné době kontroverzní způsob oslovení cílové skupiny, protože mnoho uživatelů považuje reklamní sdělení v e-mailu za spam.

V praxi firma postupuje převážně těmito způsoby:

 • Koupí si databázi e-mailových adres (prodávající takové databáze musí mí ze zákona souhlas od všech držitelů e-mailových schránek s předáním jejich e-mailové adresy třetí straně, tedy kupujícímu)
 • Objedná si rozeslání e-mailové zprávy od majitele databáze e-mailových adres (tento majitel musí mít souhlas se zasíláním obchodních sdělení od třetí strany)
 • Subjekt použije vlastní databází e-mailových adres (od držitelů musí mít souhlas se zasíláním obchodních sdělení)

E-mailové zprávy se běžně kódují v HTML a je tedy možné přidat do nich obrázky, bannery a další reklamní prvky. Součástí e-mailové zprávy by měl bát hypertextový odkaz, které vede na stránku, kde mám být příjemcem takové zprávy provedena konverze. Je také vyžadováno umístit do obsahu e-mailové zprávy informaci, jak se může příjemce odhlásit z odběru podobných zpráv od tohoto odesílatele, tedy jak je možné vyřadit e-mailovou adresu z databáze příjemců.

Další online služby

Pro internetový marketing je možné používat další řadu služeb. Např. elektronický/internetový obchod může využit služeb porovnávačů cen zboží a propagovat tak svou nabídku.