-

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cj:chyby [2018/07/09 16:26]
admin
cj:chyby [2022/02/05 11:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Časté chyby v psané češtině ======
 +
 +
 +===== Hold a holt =====
 +
 +  * **HOLD** (s D na konci) = **pocta** (ve významu vzdát někomu hold, tedy složit někomu poctu)
 +  * **HOLT** (s T na konci) = hovorové slovo, synonym slov **zkrátka**, **prostě**
 +
 +===== Datum a mezera za tečkou =====
 +
 +V základním zápisu, např. 17. 11. 2016 je za tečkou **vždy mezera**. Norma ČSN 01 6910 připouští v obchodní a úřední korespondenci dvoumístný způsob vzestupného psaní data, např. 01.01.2017, takže v takovém případě se mezera za tečkou psát nemusí.
 +
 +Zápis např. 1.1.2017 je ale vždy chyba.
 +
 +===== Psaní mě a mně =====
 +
 +Pro rozlišení toho, kdy se v [[:cj|češtině]] používá zájmeno **mě** a kdy zájmeno **mně** slouží [[cj:pad|mluvnické pády]], respektive pádové otázky.
 +
 +Více na stránce [[cj:me-mne|Psaní mě a mně]].
 +
 +===== Tip a typ =====
 +
 +  * **tip** - doporučení (tip na výlet), nebo odhad (tip na sportovní výsledek)
 +  * **typ** - druh něčeho, např. typ automobilu, telefonu...
 +